Nieuws / Pers / Blog

OPEN CALL: De Koer zoekt residenten

De Koer organiseert het komende seizoen opnieuw een residentieprogramma. Naast een collectief gedragen project vanuit het Koervolk, selecteren we via een open call 3 residentieprojecten van geëngageerde kunstenaars die voor een seizoen hun praktijk en netwerk aan de Koer willen verbinden. We zoeken residenten die zich vanuit hun artistieke praktijk willen verhouden tot de site, de gemeenschap, de buurt en/of de stedelijke context. De voorkeur gaat uit naar projecten die ingrijpen op het publieke domein, lokale netwerken activeren, (niet-normatieve) verbindingen aangaan met de maatschappelijke context en waar mogelijk de individuele kunstenaarspraktijk overstijgen.

Lees meer

Interview Nathalie Van Laere (Coördinator Diversiteit GKO) door Fatih De Vos

Ze studeerde Geschiedenis en behaalde een master in Conflict en Ontwikkeling. Vandaag is Nathalie Van Laere (34) de nieuwe coördinator Diversiteit voor het Gents Kunstenoverleg (GKO). Aanleiding genoeg voor een gesprek over haar visie op de uitdagingen in die sector. En hoe ze daarin het verschil wil maken. Van Laere: ‘Er gebeurt al heel wat, met het oog op meer inclusiviteit. Maar zeker wat het personeelsbeleid in de kunst- en cultuurorganisaties betreft, is een inhaalbeweging nu aan de orde.’

Lees meer

Schrijf je nu in voor Grote Vergadering: Noden & Dromen (interactieve ZOOM)

We hopen zoveel mogelijk kunstenaars en cultuurmedewerkers uit Gent samen te brengen op deze Grote Vergadering. 

Noteer maandag 26 oktober om 19u voor de jaarlijkse grote bijeenkomst van Gents Kunstenoverleg via ZOOM (interactief).

Deze jaarlijkse meeting ging normaal plaatsvinden in ICC Gent, maar het programma wordt nu aangepast aan het digitale medium en wordt dra gecommuniceerd, samen met de ZOOM-link. Wij vragen u wel op voorhand in te schrijven via onderstaande link.

Wij brengen u op de hoogte van de acties en de plannen van het GKO, maar vragen ook jullie input, op een vlotte manier, tijdens een interactief pitching-moment. Een geanimeerde doch informatieve bijeenkomst, met enkele gasten, waarbij kennisdeling voorop staat, en we u vragen naar uw noden en dromen rond ‘cultuur in Gent’. 

Hopelijk tot maandag!

Lees meer
Gents Kunstenoverleg - Blog

Oproep aan kunstenaars en kunststudenten

Studenten Event- en Projectmanagement van Arteveldehogeschool werken samen met Croxhapox vzw aan een nieuw concept. Hierbij willen ze -aan de hand van een enquête- kunstenaars en kunststudenten bereiken om ook hun idee en visie te kunnen betrekken bij het finaliseren van het concept. 

Lees meer
Gents Kunstenoverleg - Blog

Survey Onderzoeksproject: ‘Muziek voor sociale impact: context, werk en overtuigingen van muzikanten’

Ben je muzikant (18+) in een sociaal-artistieke werking, een participatief muziekproject of een kunsteducatieve organisatie die expliciet sociale doelstellingen nastreeft? Dan vragen de onderzoekers 30 minuten van jouw tijd om deze online vragenlijst in te vullen. 

Lees meer

PERSBERICHT Crisiscel Cultuur (Vlaanderen): ‘Veel geld, weinig rel(ev)ance’

Met de nodige verbijstering vernemen wij in de media dat cultuurminister Jan Jambon de extra middelen die hij krijgt om de noodlijdende culturele sector door de Corona-crisis te loodsen en te relanceren in overgrote mate wil investeren in bakstenen. Stuk voor stuk infrastructurele dossiers die in meer of mindere mate reeds een aantal jaren in de boekentas van deze minister zitten, en die nu onder het mom van de crisis opgepikt worden. Infrastructuurprojecten die zinvol en zelfs noodzakelijk kunnen zijn, maar voor ons niets met relance of crisisbeleid te maken hebben. Waar blijft het kader daarvoor? 

Lees meer

Persbericht Crisiscel Cultuur (Federaal): “We zullen waakzaam blijven”

+ UPDATE: nieuwe maatregelen na de persconferentie van het OCC

Lees meer

2.000 tot 20.000 euro steun voor je culturele activiteit

Enkele maanden geleden lanceerde de Vlaamse overheid een noodfonds, waarin 65 miljoen euro voorzien was voor de culturele sector. Via dit noodfonds zal je nu een nieuwe ‘culturele activiteitenpremie’ kunnen aanvragen om een publiek evenement te organiseren, uit te voeren of hiervoor infrastructuur ter beschikking te stellen.

Lees meer

Onderwijscentrum zoekt (culturele) medewerkers en partners voor workshops

Vanaf oktober tot de kerstvakantie worden er vanuit het Onderwijscentrum tijdelijke medewerkers ingeschakeld in zowel basis- als secundaire scholen. Ook kunstenaars en organisaties uit de culturele sector kunnen zich aanmelden.

Lees meer

De Gentse Minardschouwburg kiest Nathalie De Neve als nieuwe directeur.

Nathalie De Neve is momenteel de coördinator Marketing, Communicatie en Dienstverlening van de stadsbibliotheek De Krook. Ze gaat vanaf 2021 de schouwburg leiden.

Lees meer

PERSBERICHT STAD GENT : Extra steun voor evenementensector

Een evenement in openlucht coronaveilig organiseren brengt heel wat uitdagingen en kosten met zich mee. De Stad Gent neemt vanaf dit najaar tot eind 2021 een groot deel van die kosten op zich. Daarnaast krijgen 3 wijkfestivals steun van de Stad om dit najaar een kleinschalig alternatief vorm te geven.

Lees meer

PERSBERICHT STAD GENT: Gents noodfonds geeft organisaties extra duw in de rug

De Stad Gent gebruikt de 3,5 miljoen euro uit het Vlaamse noodfonds voor de vrijetijdssector om het Gentse verenigingsleven, de culturele sector, sport- en jeugdorganisaties en de evenementensector te ondersteunen. Het stadsbestuur legde de verdeelsleutel vast: nu is ook bekend hoe de middelen concreet worden ingezet.

Lees meer

Cultuurloket: Crisisbegeleiding voor de cultuursector 

De coronacrisis heeft een enorme impact op al wie in de cultuursector werkt. Cultuurloket biedt crisisbegeleiding aan individuen & organisaties. Samen met jou zoeken ze een weg uit de crisis. Maak nu een afspraak

Lees meer

PERSBERICHT Crisiscel Cultuur en Vlaams Minister van Cultuur Jan Jambon: “Naar één stoel tussen elke toeschouwer of bubbel”

& UPDATE 'Sectorgids': internationaal touren, CIRM en kleurencodes

Lees meer

ZOMERSALON 2020 = 5.000 BEZOEKERS EN 125.000 EURO !

Meer dan 5.000 bezoekers en 210 verkochte werken, samen goed voor exact 125.179 euro, maakten de eerste editie van Zomersalon in Kunsthal Gent een groot succes! 

Lees meer

Wekelijks overleg tussen Minister van Cultuur Jambon & Crisiscel Cultuur

GEMEENSCHAPPELIJKE PERSMEDEDELING

Lees meer

Stad Gent lanceert e-mailadres zalencapaciteit.corona@stad.gent

Culturele of sportieve evenementen mogen vanaf vandaag, 1 september 2020, binnen 200 en buiten 400 aanwezigen tellen. In sommige gevallen zijn er voor activiteiten met zittend publiek meer aanwezigen toegestaan. Voor zaaluitbaters die zo'n uitzondering willen aanvragen, lanceert de Stad Gent zalencapaciteit.corona@stad.gent.

Lees meer

BELANG VAN CULTUUR #4 – Leen Van den Neste – CEO vdk Bank

"De bloedbanen van de cultuursector zijn nog steeds zwaar onderbroken. vdk bank is hierover erg bezorgd. En dit om verschillende redenen."

Lees meer

BELANG VAN CULTUUR #3 – Jos Vermeiren – Unizo Oost-Vlaanderen

Een pleidooi voor beschaving en menselijkheid. Wat is kunst?

Lees meer

CALL – Betrek als artiest of gezelschap de Gentse zalen in het najaar

Na overleg in de werkgroep 'Zalenoverleg' van GKO engageren enkele Gentse zalen zich volgens eigen agenda/beschikbaarheid tot het openstellen van de infrastructuur. Aarzel niet om contact op te nemen.

Lees meer

BELANG VAN CULTUUR #2 – Dominique Willaert

"De waarde van cultuur is niet alleen een percentage van het bbp"

Lees meer

Reactie Crisiscel Cultuur na Nationale Veiligheidsraad 20 augustus

Gemiste kans om duurzaam en werkbaar kader voor cultuurwereld te creëren

Lees meer

INTERVIEW met Elena Vloeberghen – ‘ZOMERSALON: Buy Local’

Kunst in Gent: Een verhaal van kunstenaar & koper. Een initiatief van Kunsthal Gent en Gents Kunstenoverleg

Lees meer

Open Brief Alain Platel en tal van Gentse kunstenaars uit verschillende disciplines

Open brief aan ons stadsbestuur - Een pleidooi voor Gent als Corona Culturele Hoofdstad

Lees meer

GEZAMENLIJKE PERSMEDEDELING KABINET JAMBON EN CRISISCEL CULTUUR

Vanmiddag is er een openhartig en constructief overleg geweest tussen het Kabinet van Minister van Cultuur Jan Jambon en een delegatie van de Crisiscel Cultuur.

Lees meer
Gents Kunstenoverleg - Blog

Vacature – MINARD VZW zoekt Directeur (V/M/X) – voltijds

Minard vzw zoekt een gedreven en ervaren persoon die instaat voor het dagelijks bestuur en vanuit een eigentijdse blik op leiderschap, ondersteuning biedt en samenwerkt met een geëngageerd en competent team.

Lees meer

BELANG VAN CULTUUR #1 – VOKA Oost-Vlaanderen

Kunst maakt mensen vrij: het belang van cultuur in niet-financiële termen

Lees meer

GETUIGENIS ‘Sound of Silence’ #3 – Collegium Vocale Gent in Italië

Wanneer het onmogelijke mogelijk wordt... niet in België, wel in Italië.

Lees meer

PERSBERICHT CRISISCEL CULTUUR: ‘Laat overal evenementen weer doorgaan en verhoog onmiddellijk capaciteit’

Crisiscel Cultuur: “Laat overal in Vlaanderen evenementen opnieuw doorgaan en verhoog onmiddellijk capaciteit van onze zalen en buitenpodia: het is veilig en broodnodig om cultuursector overeind te houden.”

Lees meer

GETUIGENIS ‘Sound of Silence’ #2 – Kunstroute ‘Steengoed’ onthoofd

Omwille van een ‘politieke’ beslissing werd maanden werk, zonder overleg, teniet gedaan. Alle uitgenodigden dienden verwittigd te worden, alle werken moesten weer verdwijnen… alsof het nooit had bestaan.

Lees meer

GETUIGENIS ‘Sound of Silence’ #1 – Ontroerend Goed, Harde Cijfers

Theaterperformancegroep Ontroerend Goed maakt nieuw werk, eigen creaties verankerd in het hier-en-nu, die het publiek uitnodigen om te kijken, maar ook om deel uit te maken van de voorstelling. Deze tekst schetst de enorme impact van deze crisis op een internationaal tourend gezelschap.

Lees meer
Gents Kunstenoverleg - Blog

Evenementen die beheersbaar zijn kunnen doorgaan in Gent

DANK GENT! - Na een constructief gesprek deze middag met de Stad Gent en (waarnemend) burgemeester, kabinet Cultuur en kabinet Evenementen, Gents Kunstenoverleg, Cultuurraad Gent en vertegenwoordigers van tal van lokale culturele organisaties, zijn we blij dat onze stad niet blindelings het voorbeeld van andere steden of regio's volgt, en zich baseert op de sectorgids en de Covid Event Risk Matrix zoals die in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties werd ontwikkeld. We hopen op blijvend stuctureel overleg tussen onze sector en de stad zodat we een houvast hebben om aan de slag te gaan. Op korte en op lange termijn! 👏

Lees meer

Ongeziene crisis in cultuur brengt brede sector samen in crisiscel

“Stop de broodroof, betrek ons, en laat ons werken op een veilige manier. Als er één sector is die dat kan, dan zijn wij het.”

Lees meer
Gents Kunstenoverleg - Blog

Nieuwsbrief juli 2020

Gentse Cultuurzomer, Zomersalon 2020, Corona Crisis Groep, en nog veel meer...

Lees meer

PERSBERICHT / Gentse Cultuurzomer 2020

een initiatief van Gents Kunstenoverleg, in samenwerking met tal van kunstenaars en organisaties uit de Gentse cultuursector, powered by Cultuur Gent, Growfunding & Karakters - Alle info op www.gentsecultuurzomer.be

Lees meer

NIEUWSBRIEF / Corona: 5 x een oproep

De huidige corona-maatregelen treffen onze sector erg hard. Vanuit de schaduw van deze crisis, neemt het Gentse Kunstenoverleg het voortouw om vanuit verbinding na te denken over de nabije en verre toekomst.

Lees meer

NIEUWSBRIEF / Corona vs. GKO

Beste collega's,

het zijn bizarre en barre tijden… deze crisis treft ons allen uitermate zwaar. We willen, als Kunstenoverleg Gent, bekijken wat we voor de sector in onze stad kunnen betekenen.

Lees meer

PERSBERICHT / Sioen wordt coördinator GKO

Het recent opgerichte platform 'Kunstenoverleg Gent' zocht via een vacature naar een coördinator van zijn werking, en heeft die gevonden. Geëngageerd muzikant Frederik Sioen is aangesteld om ondersteuning te bieden en leiding te geven aan deze overkoepelende organisatie.

Lees meer