Wekelijks overleg tussen Minister van Cultuur Jambon & Crisiscel Cultuur

GEMEENSCHAPPELIJKE PERSMEDEDELING

GEMEENSCHAPPELIJKE PERSMEDEDELING MINISTER VAN CULTUUR EN CRISISCEL CULTUUR

Vanmiddag was er overleg tussen Vlaams Minister van Cultuur Jan Jambon en de Crisiscel Cultuur. Daar is afgesproken dat vanaf nu wekelijks onderling zal worden overlegd, met de bedoeling om de sector samen door de Coronacrisis te loodsen. Het laat de Minister en de sector toe om de lijnen kort te houden en de situatie op het terrein wekelijks te monitoren. Zowel de urgente dossiers van het moment als het integraal relanceplan voor de middellange termijn zullen daar wekelijks op de agenda staan.