Gents Kunstenoverleg organiseert zich via een Bestuur dat ad hoc samenkomt en een Petit Comité van 16 personen dat maandelijks de sector belicht. De leden van het Petit Comité kunnen maximaal 3 jaar aanblijven, en elk jaar maakt 1/3de van de leden plaats vrij voor nieuwe gezichten.

Het huidige Petit Comité (juni 24) bestaat uit: Nathalie De Neve (voorzitter), Stefaan De Winter, Alexandra Meijer, Bregje Provo
Pieter-Paul Mortier, Madonna Lenaert, Idries Bensbaho, Nele Keukelier, Imane Karroumi, Kim Calmeyn, El Yaghmouri Amira, Biniam Faelens, Wim Wabbes, Dominique Collet, Evelien Bracke, Fadma Soussi en Thomas Lise.

Het huidige Bestuur (juni 24) bestaat uit: Nathalie De Neve, Fadma Soussi, Kim Calmeyn, Franky Devos en Luk Verschueren.

Het Gents Kunstenoverleg heeft afstemming met Cultuurraad, Dienst en Kabinet Cultuur en Greentrack Gent (groen) en herbergt 2 permanente werkgroepen ‘Ruimte’ en ‘Diversiteit & Inclusie’ (blauw) en tal van tijdelijke werkgroepen (rood). In de werkgroepen staan kennisdeling en visieontwikkeling voorop.