Wie?

Het GKO organiseert zich via een Kernbestuur dat ad hoc samenkomt en een Petit Comité dat maandelijks samenkomt. Het overleg herbergt 2 permanente werkgroepen 'Zalenoverleg' en 'Diversiteitswerf' en verschillende tijdelijke werkgroepen gekoppeld aan het jaarlijkse actieplan.
Hieronder een overzicht van de leden en de trekkers.

Partners