Gents Kunstenoverleg organiseert zich via een Raad van Bestuur die ad hoc samenkomt en een Petit Comité van 16 personen dat maandelijks de sector belicht. De leden van het Petit Comité kunnen maximaal 3 jaar aanblijven, en elk jaar maakt 1/3de van de leden plaats vrij voor nieuwe gezichten.

Het Gents Kunstenoverleg heeft afstemming met Cultuurraad, Dienst en Kabinet Cultuur en Greentrack Gent (groen) en herbergt 2 permanente werkgroepen ‘Ruimte’ en ‘Diversiteit & Inclusie’ (blauw) en tal van tijdelijke werkgroepen (rood). In de werkgroepen staan kennisdeling en visieontwikkeling voorop.