Documenten

Manifesto Safer Space

"Een veilige(re) ruimte is een ondersteunende, niet-bedreigende omgeving die openheid, respect, en bereidheid om van anderen te leren, evenals fysieke en mentale veiligheid. Het is een ruimte die kritiek levert op de machtsstructuren die ons dagelijks leven beïnvloeden. Het is een ruimte die ernaar streeft de specifieke behoeften van iedereen te respecteren en te begrijpen."

Lees meer over "Manifesto Safer Space"

De Covid Safe Ticket gids voor culturele evenementen (door Lucas Ongenaert en Tim Wesemael)

De eerste dag van Jazz Middelheim 2021 viel samen met de eerste dag dat de Belgische wetgeving het toeliet om festivals zonder mondmaskers en social distancing te organiseren. De voorwaarde hiervoor is dat bezoekers enkel het festivalterrein konden betreden mits het voorleggen van een geldig Covid Safe Ticket. De coördinatie hiervan werd gedaan door Lucas en Tim. Aan de hand van hun opgedane ervaring (ook op BOOMTOWN) schreven ze deze handige gids voor iedereen die een evenement met covidscanning organiseert.

Lees meer over "De Covid Safe Ticket gids voor culturele evenementen (door Lucas Ongenaert en Tim Wesemael)"

Samenstelling Werkgroepen GKO

In dit document vind je de trekkers en de huidige samenstelling van de verschillende Werkgroepen van Gents Kunstenoverleg - zie ook Organisatietekening bij 'Documenten'

Lees meer over "Samenstelling Werkgroepen GKO"

Samenstelling VUURGROEP ‘Diversiteit & Inclusie Gent’

Het is zover! We kunnen en mogen eindelijk de nieuwe Vuurgroep voor Diversiteit & Inclusie aankondigen! We zijn alvast heel fier dat het op zo’n korte tijd is gelukt: om een nieuwe groep samen te stellen die een betere weerspiegeling is van onze superdiverse samenleving. Maar we zijn vooral dankbaar dat we de komende jaren mogen samenwerken met zoveel gebundelde expertise!

Op 16 maart kwam de Vuurgroep voor het eerst samen. Hier lees je over de ervaringen en netwerken die iedereen binnenbrengt, alsook hun uitgesproken ambities voor een diverse en inclusieve Gentse kunst- en cultuursector.

Lees meer over "Samenstelling VUURGROEP ‘Diversiteit & Inclusie Gent’"

Landschapstekening Kunsten Gent #4: Klaar voor actie!

De werkgroep Landschapstekening maakt een stand van zaken op van de kunsten in Gent en zoekt
samen met jou naar waar het heen moet, kan en mag de komende jaren. Van januari tot juni 2021 gaan we over tot actie in een open participatief traject - waar we jou bij nodig hebben.
Wat is een landschapstekening, wat weten we al en hoe pakken we het vanaf januari aan? Wie vragen, opmerkingen, suggesties of andere feedback heeft - laat niet na ons te mailen: landschapstekening@gentskunstenoverleg.be

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #4: Klaar voor actie!"

Landschapstekening Kunsten Gent #3 ‘Impact & perspectief’

De landschapstekening 2020 zal een landschapstekening 2021 worden, waarbij de grote disruptie door Corona een rol zal spelen, maar ook de wijzigingen in het kunstendecreet en de verschuivende rol van steden in het cultuurbeleid. Dat geeft ons de kans om de gevolgen van corona beter mee in kaart kunnen brengen, de impact van een gewijzigd kunstendecreet beter te kunnen inschatten, betere data te verzamelen en mappings te maken.
Terwijl we wachten tot een en ander zich uitklaart, zitten we dus niet stil. We zoeken samen met het Gents Kunstenoverleg en de Task Force Cultuur naar een duurzame tool om data over het landschap te verzamelen en te delen, we berichten over de veranderingen die op til zijn en we toetsen de grote lijnen die we dit voorjaar hadden uitgezet aan de veranderende realiteit in het veld.

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #3 ‘Impact & perspectief’"

Landschapstekening Kunsten Gent #2 ‘Onverwachte realiteit’

In 2019 is het Gents Kunstenoverleg in gang getrokken met de installatie van een stuurgroep (Petit Comité) die het overzicht bewaart en actuele uitdagingen en vragen binnen het kunstenveld alert opvolgt (bv het stopzetten van cruciale investeringssubsidies door de Stad Gent). Trajecten rond ruimte, communicatie, formele/informele stad en samenwerking met Green track en de Gentse diversiteitswerk worden opgestart.
In al deze processen liggen een pak essentiële aanknopingspunten voor een actuele en gedragen Gentse Landschapstekening.
Voorjaar 2020 wordt een coördinator aangetrokken (Sioen), wat de werking nog extra tractie, impact en zichtbaarheid verleent.

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #2 ‘Onverwachte realiteit’"

Landschapstekening Kunsten Gent #1 ‘Wat vooraf ging!’

In 2015 werd door vijf grotere Gentse kunstenorganisaties (ondersteund door de stad Gent) het initiatief genomen voor een eerste landschapstekening van de kunstensector: “Verbinden en verbouwen”. Het daagde ons uit om op zoek te gaan naar een aanpak voor de landschapstekening 2019 die nog meer dan toen, impact kan hebben op de actuele en toekomstige ontwikkelingen van het Gentse kunstenlandschap en haar beleid. Daarbij spelen een aantal factoren/actoren een grote rol.

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #1 ‘Wat vooraf ging!’"

Corona Pact Cultuur Gent

Binnen de werkgroep 'Task Force Cultuur', die wekelijks samenkomt tijdens de corona crisis, werd dit Corona Pact opgesteld. Als werkdocument om met de Stad Gent in gesprek te gaan.

Lees meer over "Corona Pact Cultuur Gent"