Documenten

Corona Pact Cultuur Gent

Binnen de werkgroep 'Task Force Cultuur', die wekelijks samenkomt tijdens de corona crisis, werd dit Corona Pact opgesteld. Als werkdocument om met de Stad Gent in gesprek te gaan.

Lees meer over "Corona Pact Cultuur Gent"

Landschapstekening Kunsten Gent #1 ‘Wat vooraf ging!’

In 2015 werd door vijf grotere Gentse kunstenorganisaties (ondersteund door de stad Gent) het initiatief genomen voor een eerste landschapstekening van de kunstensector: “Verbinden en verbouwen”. Het daagde ons uit om op zoek te gaan naar een aanpak voor de landschapstekening 2019 die nog meer dan toen, impact kan hebben op de actuele en toekomstige ontwikkelingen van het Gentse kunstenlandschap en haar beleid. Daarbij spelen een aantal factoren/actoren een grote rol.

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #1 ‘Wat vooraf ging!’"

Landschapstekening Kunsten Gent #2 ‘Onverwachte realiteit’

In 2019 is het Gents Kunstenoverleg in gang getrokken met de installatie van een stuurgroep (Petit Comité) die het overzicht bewaart en actuele uitdagingen en vragen binnen het kunstenveld alert opvolgt (bv het stopzetten van cruciale investeringssubsidies door de Stad Gent). Trajecten rond ruimte, communicatie, formele/informele stad en samenwerking met Green track en de Gentse diversiteitswerk worden opgestart.
In al deze processen liggen een pak essentiële aanknopingspunten voor een actuele en gedragen Gentse Landschapstekening.
Voorjaar 2020 wordt een coördinator aangetrokken (Sioen), wat de werking nog extra tractie, impact en zichtbaarheid verleent.

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #2 ‘Onverwachte realiteit’"

Landschapstekening Kunsten Gent #3 ‘Impact & perspectief’

De landschapstekening 2020 zal een landschapstekening 2021 worden, waarbij de grote disruptie door Corona een rol zal spelen, maar ook de wijzigingen in het kunstendecreet en de verschuivende rol van steden in het cultuurbeleid. Dat geeft ons de kans om de gevolgen van corona beter mee in kaart kunnen brengen, de impact van een gewijzigd kunstendecreet beter te kunnen inschatten, betere data te verzamelen en mappings te maken.
Terwijl we wachten tot een en ander zich uitklaart, zitten we dus niet stil. We zoeken samen met het Gents Kunstenoverleg en de Task Force Cultuur naar een duurzame tool om data over het landschap te verzamelen en te delen, we berichten over de veranderingen die op til zijn en we toetsen de grote lijnen die we dit voorjaar hadden uitgezet aan de veranderende realiteit in het veld.

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #3 ‘Impact & perspectief’"