Documenten

RE:SCOTLAND – Verslag van een inspiratiebezoek rond cultuur en transitie

Half februari 2024 brachten Eva en Nathalie van Greentrack en SamenDurable (Brussel) een bezoek aan Edinburgh en Glasgow om inspireren te halen bij lokale initiatieven die werken op het snijvlak van duurzaamheid, klimaaturgentie en kunst.
For an English version of this report: https://greentrack.be/uploads/photos/RESCOTLAND-report-of-an-arts-climate-inspiration-trip.pdf


Lees meer over "RE:SCOTLAND – Verslag van een inspiratiebezoek rond cultuur en transitie"

Inhoudelijk Verslag Gents Kunstenoverleg 2023

In dit verslag nemen we je mee door het dynamische jaar 2023 en kijken we vooruit naar 2024 en verder. We laten zien hoe onze visie zich heeft gekristalliseerd, stellen ons nieuwe team voor en delen de invloedrijke resultaten van #Gent2030. We blikken terug op de prestaties van de GKO Werkgroep Ruimte en de samenwerking met de cultuurdienst, en we laten zien hoe duurzaamheid en inclusie & diversiteit stevig verankerd zijn in onze werkwijze. Dit alles presenteren we samen met een overzicht van onze activiteiten in 2023 en een vooruitblik op de eerste maanden van 2024.

Lees meer over "Inhoudelijk Verslag Gents Kunstenoverleg 2023"

Het GKO zoekt nieuwe collega’s!

Het Gents Kunstenoverleg is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een breed gedragen netwerk dat de Gentse culturele sector verbindt. We zoeken nieuwe collega's om samen met onze coördinator en het team, deze dynamische organisatie nog sterker te maken!
Beschik je over strategische, zakelijke, administratieve of communicatieve skills en heb je een hart voor cultuur? Solliciteer tot uiterlijk 25 februari voor een vrij in te vullen combinatie van deze functies.

Lees meer over "Het GKO zoekt nieuwe collega’s!"

#Gent2030 Aanzet tekst Artistiek Narratief

“Have you tried turning it off and on again?” Het is wellicht het vaakst gegeven advies bij IT-problemen, maar geldt ook in zoveel andere contexten. Systemische problemen vragen systemische oplossingen. Even pauzeren, even stilstaan: het creëert soms een wereld van verschil. In het artistiek en cultureel programma van Gent2030 durven we naar de kern gaan. Waar doet het pijn in Gent? Waar kunnen we met kunst en cultuur een écht verschil maken?

Lees meer over "#Gent2030 Aanzet tekst Artistiek Narratief"

Wiens cultuur? Uw cultuur!

Resultaten van een enquête bij Gentenaars met migratieroots over het cultuurlandschap van hun stad.
Een initiatief van Burgerplicht Gent, met ondersteuning van het Gents Kunstenoverleg

Lees meer over "Wiens cultuur? Uw cultuur!"

Inhoudelijk Verslag Gents Kunstenoverleg 2022

In 2022 bouwden we verder aan onze jonge organisatie. Met het einde van de corona-maatregelen kwam onze werking echt op stoom. Amani El Haddad werd op 20 juni onze nieuwe coördinator diversiteit en inclusie en Mathieu Brouillet trad als halftijdse medewerker toe dankzij de ‘VIVO jobcreatie’. Hij richt zich op het platform OpenCreatives.Gent.

OpenCreatives.Gent werd in het begin van 2022 gelanceerd tijdens een Grote Vergadering in het ICC. Deze bijeenkomst werd voorafgegaan door de Werkgroep Ruimte XL, waar we infrastructuurcases en onze samenwerking met Greentrack Gent bespraken.

Een belangrijk moment was onze betrokkenheid bij Gent als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. Ons concept ‘Gent als Space of Belonging’ werd in juni vastgelegd en vormt de basis voor onze kandidatuur. Ook werden we gevraagd om deel uit te maken van vzw Gent2030, een grote erkenning voor onze organisatie.

Naast deze hoogtepunten organiseerden we tal van kennisdelingsmomenten, zoals de 'Dag van de Beeldende Kunsten' en de oprichting van het 'Gents Circus Overleg'. Onze vernetwerking kwam in een stroomversnelling en we bleven trouw aan de doelstellingen uit onze Startnota 2019. We bouwden ook samenwerkingen op met 12 andere steden en regio's via de LOKO’s.

2022 was een sleuteljaar waarin we trots terugkijken op onze prestaties. In 2023 blijven we aandacht besteden aan de impact van corona en de energiecrisis. We streven naar een duurzaam model voor cultuur in Gent en blijven ons inzetten voor de noden en dromen van onze sector. Gents Kunstenoverleg blijft de verbindende kracht voor iedereen die bijdraagt aan de artistieke verbeelding van onze stad.

Lees meer over "Inhoudelijk Verslag Gents Kunstenoverleg 2022"

VACATURE: ARTISTIEK TEAM PROGRAMMA #GENT2030

GEZOCHT voor #Gent2030 - De werkgroep ‘Artistiek / Cultureel’ - één van de zes werkgroepen richting bid book - wordt getrokken door het Gents Kunstenoverleg. Om ons team te vervoegen zoeken we een ‘Artistiek Team’ om samen met ons de krijtlijnen richting een cultureel programma te bepalen. 5 tot 8 artistieke profielen die competenties van een programmamaker, schrijver,
troubadours, stadsmaker, … verenigen met ervaring in participatieve kunstpraktijk en theorie, nationaal en/of internationaal.

Lees meer over "VACATURE: ARTISTIEK TEAM PROGRAMMA #GENT2030"

Brief naar (Gentse) bedrijven – Klein Gent: het warmste dorp

‘Klein Gent: het warmste dorp’ t.v.v. de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië 

Wil je met jouw bedrijf, organisatie, vereniging, … ook meebouwen aan ‘Klein Gent’ in het rampgebied?
Laat het ons snel weten op info@burgerplicht.be !

Lees meer over "Brief naar (Gentse) bedrijven – Klein Gent: het warmste dorp"

Vacature Coördinator Cultuurplatform Arsenaalsite

De Gentse culturele organisaties Handelsbeurs Concertzaal, NTGent, CAMPO, Minard, Action Zoo Humain, KASK School of Arts, Les Ballets C de la B, LOD, Democrazy, kunstencentrum Voo?uit, Masala en NUCLEO slaan, in samenwerking met 'Gents Kunstenoverleg', de handen in elkaar voor de tijdelijke invulling van een deel van de Arsenaalsite, de voormalige NMBS-werkplaats in Gentbrugge. Deze partners vormen een consortium en richten een nieuwe vzw op als cultuurplatform.

Dit consortium is op zoek naar :
COORDINATOR CULTUURPLATFORM ARSENAALSITE GENT

Lees meer over "Vacature Coördinator Cultuurplatform Arsenaalsite"

Vacature COÖRDINATOR Inclusie & Diversiteit GKO

Onder het motto “Diversity is being invited to the party. Inclusion is organizing the party together” werkt DIG aan de missie om elke structurele vorm van uitsluiting te achterhalen en weg te werken, zodat elke kunstenaar, bezoeker, medewerker, partner en bestuurslid zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Elke organisatie is hiervoor zelf verantwoordelijk en wordt ondersteund en begeleid. Om de DIG-werking verder uit te bouwen zoekt het GKO een coördinator!

Lees meer over "Vacature COÖRDINATOR Inclusie & Diversiteit GKO"

Manifesto Safer Space

"Een veilige(re) ruimte is een ondersteunende, niet-bedreigende omgeving die openheid, respect, en bereidheid om van anderen te leren, evenals fysieke en mentale veiligheid. Het is een ruimte die kritiek levert op de machtsstructuren die ons dagelijks leven beïnvloeden. Het is een ruimte die ernaar streeft de specifieke behoeften van iedereen te respecteren en te begrijpen."

Lees meer over "Manifesto Safer Space"

De Covid Safe Ticket gids voor culturele evenementen (door Lucas Ongenaert en Tim Wesemael)

De eerste dag van Jazz Middelheim 2021 viel samen met de eerste dag dat de Belgische wetgeving het toeliet om festivals zonder mondmaskers en social distancing te organiseren. De voorwaarde hiervoor is dat bezoekers enkel het festivalterrein konden betreden mits het voorleggen van een geldig Covid Safe Ticket. De coördinatie hiervan werd gedaan door Lucas en Tim. Aan de hand van hun opgedane ervaring (ook op BOOMTOWN) schreven ze deze handige gids voor iedereen die een evenement met covidscanning organiseert.

Lees meer over "De Covid Safe Ticket gids voor culturele evenementen (door Lucas Ongenaert en Tim Wesemael)"

Samenstelling Werkgroepen GKO

In dit document vind je de trekkers en de huidige samenstelling van de verschillende Werkgroepen van Gents Kunstenoverleg - zie ook Organisatietekening bij 'Documenten'

Lees meer over "Samenstelling Werkgroepen GKO"

Samenstelling VUURGROEP ‘Diversiteit & Inclusie Gent’

Het is zover! We kunnen en mogen eindelijk de nieuwe Vuurgroep voor Diversiteit & Inclusie aankondigen! We zijn alvast heel fier dat het op zo’n korte tijd is gelukt: om een nieuwe groep samen te stellen die een betere weerspiegeling is van onze superdiverse samenleving. Maar we zijn vooral dankbaar dat we de komende jaren mogen samenwerken met zoveel gebundelde expertise!

Op 16 maart kwam de Vuurgroep voor het eerst samen. Hier lees je over de ervaringen en netwerken die iedereen binnenbrengt, alsook hun uitgesproken ambities voor een diverse en inclusieve Gentse kunst- en cultuursector.

Lees meer over "Samenstelling VUURGROEP ‘Diversiteit & Inclusie Gent’"

Landschapstekening Kunsten Gent #4: Klaar voor actie!

De werkgroep Landschapstekening maakt een stand van zaken op van de kunsten in Gent en zoekt
samen met jou naar waar het heen moet, kan en mag de komende jaren. Van januari tot juni 2021 gaan we over tot actie in een open participatief traject - waar we jou bij nodig hebben.
Wat is een landschapstekening, wat weten we al en hoe pakken we het vanaf januari aan? Wie vragen, opmerkingen, suggesties of andere feedback heeft - laat niet na ons te mailen: landschapstekening@gentskunstenoverleg.be

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #4: Klaar voor actie!"

Landschapstekening Kunsten Gent #3 ‘Impact & perspectief’

De landschapstekening 2020 zal een landschapstekening 2021 worden, waarbij de grote disruptie door Corona een rol zal spelen, maar ook de wijzigingen in het kunstendecreet en de verschuivende rol van steden in het cultuurbeleid. Dat geeft ons de kans om de gevolgen van corona beter mee in kaart kunnen brengen, de impact van een gewijzigd kunstendecreet beter te kunnen inschatten, betere data te verzamelen en mappings te maken.
Terwijl we wachten tot een en ander zich uitklaart, zitten we dus niet stil. We zoeken samen met het Gents Kunstenoverleg en de Task Force Cultuur naar een duurzame tool om data over het landschap te verzamelen en te delen, we berichten over de veranderingen die op til zijn en we toetsen de grote lijnen die we dit voorjaar hadden uitgezet aan de veranderende realiteit in het veld.

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #3 ‘Impact & perspectief’"

Landschapstekening Kunsten Gent #2 ‘Onverwachte realiteit’

In 2019 is het Gents Kunstenoverleg in gang getrokken met de installatie van een stuurgroep (Petit Comité) die het overzicht bewaart en actuele uitdagingen en vragen binnen het kunstenveld alert opvolgt (bv het stopzetten van cruciale investeringssubsidies door de Stad Gent). Trajecten rond ruimte, communicatie, formele/informele stad en samenwerking met Green track en de Gentse diversiteitswerk worden opgestart.
In al deze processen liggen een pak essentiële aanknopingspunten voor een actuele en gedragen Gentse Landschapstekening.
Voorjaar 2020 wordt een coördinator aangetrokken (Sioen), wat de werking nog extra tractie, impact en zichtbaarheid verleent.

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #2 ‘Onverwachte realiteit’"

Landschapstekening Kunsten Gent #1 ‘Wat vooraf ging!’

In 2015 werd door vijf grotere Gentse kunstenorganisaties (ondersteund door de stad Gent) het initiatief genomen voor een eerste landschapstekening van de kunstensector: “Verbinden en verbouwen”. Het daagde ons uit om op zoek te gaan naar een aanpak voor de landschapstekening 2019 die nog meer dan toen, impact kan hebben op de actuele en toekomstige ontwikkelingen van het Gentse kunstenlandschap en haar beleid. Daarbij spelen een aantal factoren/actoren een grote rol.

Lees meer over "Landschapstekening Kunsten Gent #1 ‘Wat vooraf ging!’"

Corona Pact Cultuur Gent

Binnen de werkgroep 'Task Force Cultuur', die wekelijks samenkomt tijdens de corona crisis, werd dit Corona Pact opgesteld. Als werkdocument om met de Stad Gent in gesprek te gaan.

Lees meer over "Corona Pact Cultuur Gent"