Oproep aan de cultuursector ivm #Gent2030 en het #Gent2030 Doeners & (om)denkers festival (3 tem 7 oktober)

Beste artiest, kunstenaar, cultuurwerker,

ongetwijfeld hoorden jullie al over onze betrokkenheid bij het traject richting Gent als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 of zijn jullie zelf al nauw betrokken. Sowieso willen we jullie allen (en ook al jullie collega’s) met deze oproep actief engageren om de komende maanden (oktober tem februari) deel te worden van ons participatief traject.

Ons Doeners- & (om)Denkersfestival werd vorige week met succes gelanceerden we zijn enorm trots op een zeer divers programma met 130 activiteiten met inspiratiesessies, debatten, workshops, wandelingen, fietstochten, … uit verschillende beleidsdomeinen en sectoren, door en voor doeners en (om)denkers in en buiten onze stad.

Dat festival heeft 3 doelstellingen:

1. het draagvlak voor onze kandidatuur vergroten bij sleutelspelers in onze stad: van straathoekwerkers tot CEO’s, van artiesten tot wetenschappers, van leraars tot studenten, van jong tot oud, van zij die aan beleidswerk doen tot de doeners in de nerven van de wijken… . Wie heeft een visie over de toekomst van onze stad en wie doet nu al de gas branden? En vooral, wat kunnen we van elkaar leren?

2. het concept en waardenkader rond ‘Gent als Space of Belonging(samengesteld door de ’30 van 2030′) een laatste keer tegen het licht houden door input te vragen aan sprekers en deelnemers. Waarom en voor wie willen we een Culturele Hoofdstad van Europa zijn en hoe gaan we onze doelstelling vanuit een hernieuwd cultureel burgerschap realiseren? 

3. de stadsmakers, artiesten, organisatoren, … inspireren om in een volgende fase (projectweek in februari) en samen met het Artistiek Team * een cultureel programma samen te stellen! Of anders geformuleerd: Wat gaan we doen in 2030 en hoe kan cultuur een hefboom zijn tot maatschappelijke transitie?’

Deze 3de doelstelling is voor programmatoren, dramaturgen, stadsmakers, uitvoerende artiesten/kunstenaars, creatievelingen, … een extra reden om actief sessies bij te wonen tijdens ons festival. Zo krijgen jullie inzichten in het ‘concept en waardenkader’, de pijnpunten binnen onze samenleving, maar (vooral!) zo leren we ook van anderen hoe zij met diversiteit en inclusie omgaan, en welke methodieken en tools ze inzetten om tot die verhoogde ‘sense of belonging’ te komen. Dat is voor ons dé manier om in februari samen met jullie tot een sterk cultureel programma te komen, waarbij de artistieke visie en het ‘doen’ aansluit bij ons concept ‘Gent als Space of Belonging’.

Zie dit festival dus als een kans om te leren van elkaar. Eerst elkaar in Gent inspireren om daarna Europa te inspireren! 

Kunnen we op jullie rekenen? Sturen jullie dit door naar jullie personeel, collega’s, bevriende artiesten en kunstenaars? Jullie vinden alle informatie, programmatie, registratielink en communicatie-tools op www.gent2030.eu

 

— Graag verwelkomen we jullie op de volgende momenten —

22 september – 16u tot 18u – After-Work Drink en uitleg #Gent2030 – foyer NTGent (inschrijven niet nodig)

3 tem 7 oktober – Doeners- & (om)Denkersfestival #Gent2030

* het Artistiek Team zijn Madonna Lenaert, Naima Lafrarchi, Fadma Soussi, Jens De Wulf, Stefaan De Winter, Mathieu Charles, Nele Keukelier en Idries Bensbaho.

Hartelijk dank,

Team Gents Kunstenoverleg & Team Gent2030