PERSBERICHT Crisiscel Cultuur: EINDELIJK… PERSPECTIEF!

Persbericht vanuit Crisiscel Cultuur Vlaanderen nav Overlegcomité op 11 mei #covid19 #coronacrisis

De Crisiscel Cultuur is blij te vernemen dat 90% van zijn stappenplan werd overgenomen door de Vlaamse en de federale Regering. Na het harde werk achter de schermen met tal van federaties binnen de brede cultuursector én met de evenementensector, trouwsector, sport en beurzen… is dit eindelijk een resultaat met duidelijk perspectief. Perspectief waar de 160.000 personen werkzaam in de cultuur- en eventsector zo hard nood aan hadden. 

Ook voor al die mensen die keihard aan dit constructief overleg hebben meegewerkt is dit een noodzakelijk signaal, want ook achter de schermen was de moedeloosheid vaak heel groot en het vertrouwen zoek. Eindelijk heeft deze positieve aanpak van deze ‘coalition of the willing’ zijn vruchten afgeworpen.

Met de experten binnen onze sector volgen we op de voet wat de voorwaarden per periode inhouden en zullen we onze goede relatie met virologen en coronacommissariaat blijvend respecteren. We hopen wel dat de modaliteiten snel duidelijk worden binnen elke fase van deze heropstart. Zodat we onze maatschappelijke rol kunnen opnemen en ons publiek opnieuw in goede omstandigheden cultuur kan beleven.

Na de langste winter komt de schoonste zomer!

 

[EINDE PERSBERICHT]

Percontact:

Frederik Sioen, woordvoerder Crisiscel Cultuur, +32 486 23 28 51, sioen@gentskunstenoverleg.be 

De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en cultuurwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De Crisiscel Cultuur is een deeltjesversneller die met de verenigde krachten van verschillende actoren de brede cultuursector door de Coronacrisis wil loodsen.

Initiatiefnemers:

Artiestencoalitie, Event Confederation, cult! netwerk cultuurhuizen, De Federatie, Lokale kunstoverlegplatformen (LOKO’s in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Leuven, Limburg, Mechelen, Meetjesland, Oostende, Waasland, …), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo) in samenwerking met spelers uit de vrije niet-gesubsidieerde cultuur- en evenementensector.