Wat met het Pand in Patershol?

2 artikels over de situatie in het leegstaande Caemersklooster in centrum Gent...

BRON : https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211004_95992871

GENT – Een groep krakers die al enkele maanden het leegstaande Caemersklooster in centrum Gent bezet, is maandag voor de vrederechter gedaagd. Niet door een private firma, maar door de grootste sociale woonmaatschappij van Gent. De groep beroept zich op haar ‘woonrecht’, maar de woonmaatschappij wil de krakers uit het klooster.

door Fien Lakiere

 

De passage van de groep actievoerders langs de rechtbank in Gent ging maandag niet onopgemerkt voorbij. Ze trokken vanuit het Caermersklooster in de Lange Steenstraat in een processie naar het gerechtsgebouw. In de zittingszaal van het vredegerecht liep alles echter zonder incidenten.

De actievoerders bezetten al bijna een halfjaar het Caermersklooster – ook wel het Pand genoemd – om te protesteren tegen een gepland verkoop van het gebouw. Ze willen niet dat het pand door Stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen wordt verkocht en in handen valt van een privéfirma.

Daarnaast proberen ze een breder debat in Gent uit te lokken over de verkoop van publieke gebouwen en gronden, zoals de Arsenaalsite in Gentbrugge en landbouwgronden van het Gentse OCMW.

De krakers beroepen zich op hun ‘woonrecht’ om het Pand te bezetten. Hun advocaat meester De Mot haalde voor de vrederechter ook de veroordeling van WoninGent als ‘slechte huisbaas’ erbij. Dat vonnis kreeg de woonmaatschappij te horen na een klacht over woningen die in slechte staat waren.

WoninGent en de provincie Oost-Vlaanderen, eigenaar van een ander deel van het oude klooster, willen dat de bezetting stopt. Meester Van Burm benadrukte dat er voorstellen gedaan waren aan de krakers voor een tijdelijke invulling, zonder dat ze erin zouden wonen.

“De woningen zijn hiervoor niet meer geschikt, het gebouw staat niet voor ons plezier leeg.” Een recht op wonen kan voor hem niet zomaar genomen worden. “Er staan nog mensen op de wachtlijst, die ook een woning nodig hebben. Een bezetting is niet noodzakelijk om hun doel te bereiken.”

Naast een tiental bezetters waren ook de humanitaire vzw’s Recht op recht en Een hart voor vluchtelingen erbij in de rechtbank. Zij benadrukten dat in het Pand momenteel enkele daklozen opgevangen worden, zonder een andere oplossing.

Het besluit van de vrederechter over de bezetting was maandagavond nog niet bekend.

Een tiental sociale woningen in Caermersklooster zijn sinds 1 mei bezet door actievoerders. Het gebouw zou verkocht worden, en de huidige bewoners moesten een voor een vertrekken. De krakers willen hiertegen ingaan en noemen zichzelf ‘de pandemisten’, veertig jaar nadat ‘de pandinisten’ met een soortgelijke actie hun slag thuishaalden.

WoninGent ging eerst in gesprek met de krakers, maar uit het overleg kwam geen oplossing naar voor. De actievoerders kregen daarop tijd om het gebouw te verlaten, maar gingen daar niet op in.

Daarop kondigde WoninGent aan dat het naar de vrederechter zou stappen. De actievoerders probeerden daarna alsnog een gerechtelijke procedure te vermijden via een verzoeningszitting, maar zonder resultaat.

————————

BRON => https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211003_96332977

 

GENT – Het Gentse stadsbestuur wil meewerken aan een nieuw project van Justitie waarbij jonge daders tussen 18 en 25 jaar na een veroordeling niet naar de gevangenis worden gestuurd, maar naar een echt huis, met een stevige verankering in een woonbuurt. Er is al een mogelijke locatie: de leegstaande huisjes in het Caermersklooster die nu gekraakt worden.

Geert Neyt en Bert Staes

 

Nemen jonge veroordeelden binnenkort in het Patershol de plaats in van een groep krakers ? Als het van het Gentse stadsbestuur afhangt, wel.

“De Stad heeft ja gezegd op een vraag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om op verschillende plekken in ons land een nieuw detentieproject uit te mogen testen”, zegt schepen van Sociaal Beleid Rudy Coddens (Vooruit).

Een zogenaamd loopplankhuis is een kleinschalige woonplek waarin maximaal drie leefgroepen van hooguit 10 jongvolwassenen begeleid kunnen leven. Omdat men ervan uitgaat dat een verblijf in de gevangenis nefast is voor de toekomst van een veroordeelde jongvolwassene, beoogt deze alternatieve straf het behoud en zelfs de versterking van het sociale netwerk van de dader.

Die kan bijvoorbeeld ingezet worden in een sociaal buurtrestaurant of fietshersteldienst. Omgekeerd kan de omgeving ook iets betekenen voor het loopplankhuis, o.a. door onderwijs, opleiding of sportinfrastructuur.

Geen zware criminelen

“Op de vraag van Justitie of we een geschikte plek voor zo’n loopplankhuis kenden, dachten wij aan een aantal woningen in een deel van het Caermersklooster ”, zegt Coddens. “Die leegstaande panden wilden wij sowieso graag een sociale invulling geven.”

Die huisjes in de binnenhof van het klooster worden sinds mei bezet door de Pandemisten, een groep krakers die daarmee het woonbeleid van de Stad wil aanklagen. “Uiteraard komt niet iedere veroordeelde in aanmerking om in zo’n loopplankhuis te wonen”, zegt de schepen. “Het kan niet de bedoeling zijn dat iemand die zware criminele feiten heeft gepleegd, er zijn intrek neemt.”

Het is nog lang niet zeker of het loopplankhuis er komt in het Caermersklooster. Finaal zijn het de twee eigenaars van het pand, sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent en het provinciebestuur, die hun fiat daarover moeten geven.

“Wij zijn door de Stad nog niet op de hoogte gebracht van dit idee”, zegt Marc Heughebaert, voorzitter van WoninGent, dat 24 van de 35 huisjes in het eerste Pandhof in bezit heeft. “Wij zijn in ieder geval van plan die te verkopen. Als de toekomstige bestemming een sociaal project is, des te beter.”