VACATURE Directeur Dienst Cultuur – Stad Gent

Laat de stad door je aderen stromen bij de Cultuurdienst van het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

VOLLEDIGE VACATURE OP https://jobs.gent.be/vacature/directeur-cultuurdienst

Laat de stad door je aderen stromen bij de Cultuurdienst van het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Als directeur sta je aan het hoofd van de Cultuurdienst die klaar staat voor de Gentse cultuursector met advies, subsidies en andere vormen van ondersteuning en samenwerking. Zowel opkomend talent als gevestigde waarden komen in aanmerking.

De Cultuurdienst heeft de regie van het stedelijk cultuurbeleid. Dat betekent dat je als directeur, samen met je team, instaat voor:

  • de uitvoering van de doelstellingen geformuleerd in het strategisch meerjarig beleidsplan inzake cultuur. Hierbij staat kwalitatieve culturele creativiteit in alles voorop (zowel in amateurkunsten als in de professionele kunsten), alsook gemeenschapsvorming en/of geografische spreiding. Diversiteit en burgerparticipatie staan centraal op basis van betrokkenheid en respect voor de wederzijdse expertise. Kunst in de publieke ruimte geeft de stad een bijkomende dimensie van ‘openluchtmuseum’.
  • Het voorzien van structurele subsidies ter ondersteuning van de artistieke ruggengraat van de cultuursector (culturele huizen, gezelschappen en festivals).
  • Het toekennen van projectmatige subsidies zodat nieuwe initiatieven in kunst, cultuur en erfgoed ondersteund worden, ook van individuele kunstenaars. Met je dienst speel je creatief in op deze wisselende omstandigheden en nieuwe initiatieven van de sector.
  • Het realiseren van eigen culturele projecten die vernieuwing exploreren en stimuleren of waar het cultuurveld tekortschiet. Dit verspreid over het hele grondgebied van de stad.
  • Het voorzien van een optimale dienstverlening aan de verschillende cultuuractoren en de eigen stedelijke diensten en verzelfstandige culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De UiTPAS is de tool voor het verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

Je staat als directeur in voor de goede werking van de dienst, zowel op vlak van personeel, structuur, organisatie, middelen, enz. Je beheert een (subsidie)budget van ongeveer 12 miljoen euro.

De Cultuurdienst heeft de regie van het stedelijk cultuurbeleid en is het aanspreekpunt voor Gentse cultuurmakers en cultuurliefhebbers. Via advies en subsidies wordt de artistieke ruggengraat van de cultuursector (culturele huizen, gezelschappen en festivals) ondersteund.

De Dienst bestaat uit 23 medewerkers. Als directeur sta je aan het hoofd van de Cultuurdienst en geef je rechtstreeks leiding aan 3 afdelingsverantwoordelijken en 1 stafmedewerker. Je rapporteert rechtstreeks aan het departementshoofd van het Departement Cultuur, Sport en Vrij Tijd.