BRODER trekt naar Arca

Brief aan de sector ism NTGent

Beste Gentse theatercollega,

Wat staat er te gebeuren met Arca? Een vraag die intussen al een klein jaar in de lucht hangt en weinigen onberoerd laat. Terecht, want zowel NTGent als de hele Gentse theatersector wou een mooi vervolg voor dit bijzondere theater. En na veel buzz in de coulissen, geven we graag een stand van zaken. Want na een intensief proces met vele gesprekken met vele partners, kent die vraag nu ook een antwoord. Vanaf 1 januari neemt BRODER muziek + theater de uitbating van Arca over van NTGENT. Arca transformeert tot het BRODER basecamp en een open huis voor de vele groepen en makers in Gent die op zoek zijn naar een werk-, ontmoetings- en speelplek. Op die manier schrijft BRODER muziek + theater een nieuw hoofdstuk aan het rijke verhaal van Arca, op maat van deze unieke plek én het levendige theaterveld van Gent. We doen dat graag met een open vizier, samen met u en met een open blik naar wat de toekomst kan brengen. 

Wat is het nieuwe verhaal voor Arca?

Arca wordt een deelplek, een zaal waar (in de eerste plaats Gentse) theatergroepen, opleidingen, makers, spelers, … in goede, inspirerende omstandigheden kunnen werken, repeteren, afmonteren en presenteren. We ontwikkelen een toegankelijk en transparant systeem om de zaal ruim beschikbaar te stellen aan een kostprijs die rekening houdt met de diverse financiële mogelijkheden. 

We blazen Arca ook nieuw leven in als plek om te genieten van theater met focus op muziektheater. Inclusief napraten, bijpraten en ontmoeten met het schoonste zicht van de stad. We werken daarbij binnen de beperkingen van de zaal (techniek, ligging, …) en onszelf als uitbater (financiële, technische en productionele mogelijkheden).

Arca wordt daarnaast ook het basecamp voor BRODER muziek + theater. Dat wil zeggen, kantoor, repetitie- en presentatieplek voor onze eigen voorstellingen, vertrekpunt voor onze trektochten in Vlaanderen en daarbuiten. 

Waarom door BRODER?

BRODER (fusie van TG Vagevuur, Aardvork en Brussels Experimental) groeit dit jaar door van een projectmatige werking naar een vaste structuur. De nood aan voet aan de grond en eigen werkplek was groot. De maat en manier van werken van BRODER passen wonderwel bij de plek en de historiek van Arca. Tegelijk heeft BRODER nu de slagkracht om de uitdagingen die Arca met zich mee brengt waar te kunnen maken.

Vanuit onze historiek – vanuit projecten en eigen initiatief gegroeid – ligt ons hart bij het levendige veld van vrijgevochten makers en groepen die plek zoeken om te werken en te groeien. We kennen die situatie uit eerste hand en willen mee een antwoord bieden aan die nood. Met veel liefde voor de grote creativiteit en het onstuitbare initiatief dat steeds weer van onderuit groeit in onze stad.

Hoe is het proces gelopen en hoe loopt het verder?

Het is een lang, want grondig proces geweest. Sinds de aankondiging vorig jaar dat NTGent Arca niet langer zou uitbaten, zijn er eerst onder leiding van NTGent en het GKO uitwisselingen van ideeën en plannen geweest. Dat heeft geleid tot de concretisering van verschillende mooie en waardevolle toekomstplannen die zijn voorgelegd aan de eigenaars en NTGent. BRODER werkte na de eerste positieve contacten een zakelijk en inhoudelijk plan uit dat na verschillende overlegmomenten door de relevante betrokkenen werd onderschreven.

Is dit het eindpunt? Dat hoeft het zeker niet te zijn. BRODER onderzoekt de komende jaren verder wat het geschikte beheersmodel is. Zoals in het voorbije proces communiceren we daar graag transparant over en staan we open voor nieuwe ideeën, partners, voorstellen en samenwerkingen. Ideeën of voorstellen? Neem contact op of spring eens binnen. Altijd welkom voor koffie en een inspirerende babbel!

Intussen zelf nood aan werkplek of zaal? Contacteer ons via arca@broder.be. Info over de zaal vind je op www.arca.gent (in volle ontwikkeling), binnenkort zal daar ook een reservatietool verschijnen.

Tot slot bedanken we graag al wie mee de schouders zette onder het zoeken naar een nieuw verhaal voor Arca, niet in het minst NTGent, de eigenaars en het GKO.

Het BRODER team en bestuur,
Pieter, Peter, Fenna en Koen