ZOMERSALON 2020 = 5.000 BEZOEKERS EN 125.000 EURO !

Meer dan 5.000 bezoekers en 210 verkochte werken, samen goed voor exact 125.179 euro, maakten de eerste editie van Zomersalon in Kunsthal Gent een groot succes! 

BUY LOCAL FOREVER – ZOMERSALON 2020 KLOPT AF OP 5.000 BEZOEKERS EN 125.000 EURO VOOR GENTSE KUNSTENAARS

Meer dan 5.000 bezoekers en 210 verkochte werken, samen goed voor exact 125.179 euro, maakten de eerste editie van Zomersalon in Kunsthal Gent een groot succes! 

Samen met de Gentse Cultuurzomer, een initiatief van Gents Kunstenoverleg, en meer dan 50 andere culturele partners lanceerde Kunsthal Gent begin juli een opmerkelijke oproep: steun Gentse kunstenaars die het moeilijk hebben door de coronacrisis. 587 kunstenaars, twee keer meer dan verwacht, schreven zich in voor een groots opgezette tentoonstelling. Zomersalon 2020 werd zo een dwarsdoorsnede van de diverse Gentse beeldende kunstscène.

“Het is een moeilijke tijd om je als kunstenaar staande te houden. Deze expo was echt een welkom duwtje in de rug. ”: Textielkunstenares Elena Vloeberghen (1993°) – Lees het volledig interview op de website van het Gents Kunstenoverleg

BUY LOCAL, de baseline van de eerste editie van Zomersalon, heeft zijn effect niet gemist. Een uur nadat de website online ging werden de eerste werken al verkocht. Zeven weekends later wisselden niet minder dan 210 kunstwerken van eigenaar, samen goed voor liefst 125.179 euro. Deze verkoop overtreft alle verwachtingen en gaat integraal naar kunstenaars met een stevige band met de stad. Ook bij de kopers valt de Gentse connectie op: 127 van de 210 verkochte werken werden gekocht door Gentenaars.

“Wat ik echt geweldig vind aan Zomersalon 2020 is dat er zoveel verschillende kunstwerken zijn, aan zoveel verschillende prijzen. Dat maakt het toegankelijk voor iedereen.” Kathleen, koper van een kunstwerk op Zomersalon 2020 – Lees het volledig interview op de website van het Gents Kunstenoverleg

MEER DAN 5.000 BEZOEKERS

Meer dan 5.000 nieuwsgierige bezoekers kwamen Gentse kunst ontdekken op Zomersalon 2020. Met de nodige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kon dat ook veilig gebeuren. 

“Zomersalon 2020 toont dat Gentenaars helemaal klaar zijn om uit hun kot te komen voor cultuur én dat dit ook op een veilige manier mogelijk is.” Marjoleine Maes, Kunsthal Gent

 

LAATSTE KANS VOOR LATE BESLISSERS – KOOP ONLINE TOT EN MET 6 SEPTEMBER

Zomersalon 2020 is intussen gesloten voor publiek maar late beslissers kunnen nog tot en met zondag 6 september door de werken bladeren én een werk kopen op de website van de Gentse Cultuurzomer

“Onder het motto ‘buy local’ kwam in Kunsthal een bijzonder indrukwekkend project tot stand. Het samenbrengen van maar liefst 587 kunstwerken toont nogmaals hoe divers en kwalitatief het lokale talent is!” Sami Souguir, Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

—-

ENGLISH

BUY LOCAL FOREVER – 5,000 VISITORS TO SUMMER SALON 2020 – 125,000 EUROS FOR ARTISTS IN GENT

With more than 5,000 visitors and 210 works sold, totalling exactly 125,179 euros, the first edition of Zomersalon in Kunsthal Gent was a great success. 

“It’s a difficult time to hold your own as an artist. This exhibition was really a welcome boost.”

Textile artist Elena Vloeberghen (1993°) 

Read the full interview on the website of the Gents Kunstenoverleg

BUY LOCAL, the baseline of the first edition of Zomersalon, has not missed its effect. Over seven weekends as many as 210 works of art were sold, for a total of no less than 125,179 euros. The sale exceeded all expectations and went entirely to artists with a strong bond with the city. Also the buyers prove to have a strong connection with the city: 127 of the 210 works sold go to buyers from Ghent.

“What I really love about Zomersalon 2020 is that there are so many different works of art, at so many different prices. This makes it accessible for everyone”.

Kathleen, buyer of a work of art at Zomersalon 2020

Read the full interview on the website of the Gents Kunstenoverleg

LAST CHANCE FOR LATE DECIDERS – WEBSITE ONLINE UNTIL 6 SEPTEMBER

Zomersalon 2020 is now closed to the public, but late deciders can browse through the works until Sunday 6 September and buy a work at the website of the Gentse Cultuurzomer (Ghent Summer of Culture).

“Continue to support local artists, even after Zomersalon 2020. Buy local forever! : Sami Souguir, Alderman of Culture, Urban Development and Spatial Planning