Nieuwe samenstelling Petit Comité

Volgens onze statuten en de startnota van Gents Kunstenoverleg wordt elk jaar minstens 1/3de van de leden van Petit Comité (Algemene Vergadering) vervangen. Bovendien kunnen leden van de Raad van Bestuur en de voorzitter maximaal 3 jaar zetelen. Voor dit jaar wou dat zeggen dat 9 van de 16 (!) leden hun plaats afstaan.

We zijn uitermate blij dat meer dan 40 kandidaten zich via onze OPEN CALL hadden aangemeld om deel uit te maken van deze maandelijkse bijeenkomst. De instroom van interessante en enthousiaste profielen is een compliment voor onze organisatie, al maakte het de keuze niet makkelijker.

Het Petit Comité (vinger aan de pols in onze Gentse cultuursector) heeft bovendien de verantwoordelijkheid om haar diversiteit in samenstelling maximaal te garanderen. Dit op vlak van de kunstdiscipline die de leden vertegenwoordigen maar ook op vlak van leeftijd, gender, herkomst en inzet voor een sociaal-rechtvaardige duurzame samenleving. Leden kunnen individuele kunstenaars zijn, cultuurwerkers uit organisaties, klein of groot, gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd, studenten of liefhebbers met een hart voor cultuur. Maar altijd hebben zij het belang van de globale sector en samenleving voor ogen.

Met trots kunnen we u de nieuwe namen voorstellen:

Welkom Dominique Collet, Amira El Yaghmouri, Kim Calmeyn, Biniam Faelens, Fadma Soussi, Lise Thomas, Wim Wabbes, Pieter-Paul Mortier en Evelien Bracke

Zij vervoegen Madonna Lenaert, Nele Keukeleir, Bregje Provo, Nathalie De Neve, Alexandra Meijer, Stefaan De Winter en Imane Karroumi.

Op De Grote Vergadering (3 juli in STAM) worden de nieuwe leden voorgesteld en nemen we gepast afscheid van onze voorzitter Patrick Allegaert, bestuurders Franky Devos, Marjoleine Maes, Sofie Mercier, Luk Verscheuren en Aristide Bandora en leden van de Algemene Vergadering Johan De Smet, Anyuta Wiazemsky Snauwaert, Jamila Channouf en Idries Bensbaho.