OPEN CALL Petit Comité – Gents Kunstenoverleg

Heb je een grote affiniteit en betrokkenheid bij cultuur en wil je je kandidaat stellen om deel uit te maken van ons Petit Comité (= Algemene Vergadering?) - meld je aan voor 4 juni !

Volgens onze statuten en de startnota van Gents Kunstenoverleg wordt elk jaar minstens 1/3de van de leden van Petit Comité (Algemene Vergadering) vervangen. Bovendien kunnen leden van de Raad van Bestuur en de voorzitter maximaal 3 jaar zetelen.

Voor 2023 wil dat zeggen dat 8 van de 16 (!) leden hun plaats afstaan.

Uit het vernieuwde Petit Comité worden de nieuwe bestuursleden en de voorzitter gekozen.

Heb je een grote affiniteit en betrokkenheid bij cultuur en wil je je kandidaat stellen? Doe dat voor 4 juni 2023 via dit formulier!!

Het Petit Comité fungeert als de Algemene Vergadering van het Gents Kunstenoverleg en komt maandelijks samen (en dit op de 1e vrijdag van elke maand). Het Petit Comité heeft de verantwoordelijkheid om haar diversiteit in samenstelling maximaal te garanderen. Dit op vlak van de kunstdiscipline die de leden vertegenwoordigen maar ook op vlak van leeftijd, gender, herkomst en inzet voor een sociaal-rechtvaardige duurzame samenleving.

Leden kunnen individuele kunstenaars zijn, cultuurwerkers uit organisaties, klein of groot, gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd, studenten of liefhebbers met een hart voor cultuur. Steeds hebben zij het belang van de globale sector en samenleving voor ogen. Een mandaat duurt minstens 1 jaar en maximum 3 jaar. Alle leden van het Petit Comité zetelen ten persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van een organisatie. Voor zij die niet in loondienst werken, voorzien wij een vrijwilligersvergoeding per overleg.

Tijdens De Grote Vergadering van het Gents Kunstenoverleg op 3 juli 2023 (save the date!) worden de nieuwe leden voorgesteld.

Heb je vragen over het petit comité of twijfel je om je kandidaat te stellen? Mail naar amani@gentskunstenoverleg.be of sioen@gentskunstenoverleg.be

Extra:

* De vergaderingen gaan door in het Nederlands, maar mensen die zich makkelijker of liever uitdrukken in een andere taal (vb Engels) kunnen dit gerust doen. 

* Deelname aan het petit comité veronderstelt een engagement in termen van aanwezigheid. We verwachten van de leden dat ze zoveel mogelijk aanwezig zijn op de maandelijkse overlegmomenten.