3de Enquête Landschapstekening Ism Greentrack : ‘Duurzaam In Denken en Doen’

De Landschapstekening Kunsten Gent is een initiatief van het Gents Kunstenoverleg in samenwerking met de Dienst Cultuur van de Stad Gent. Wij maken een stand van zaken op van het landschap en zoeken samen met jou naar waar het heen moet, kan en mag de komende jaren. In de maand maart met als focus: “Duurzaamheid in denken en doen” .

Hoe zijn cultuurorganisaties de voorbije jaren aan de slag gegaan met het verkleinen van hun ecologische voetafdruk? Zijn er dingen gekanteld in de juiste richting? Wat blijft hardnekkig om aan te pakken? Hoe zien we onze werkingen hierrond de volgende jaren verder evolueren? Deze vragen vormen het eerste deel van de enquête en werden opgesteld ism Greentrack Gent.

In het tweede deel verbinden we duurzaamheid aan de Coronacrisis waar we ondertussen al een jaar mee te kampen hebben. Enerzijds willen we polsen naar jullie inschatting van de duurzaamheid van de maatregelen die door de stad en andere overheden werden genomen. Anderzijds willen we jullie een aantal stellingen voorleggen over de keuzes die we kunnen maken bij de heropbouw van onze culturele sector.

VUL HIER DE ENQUÊTE IN => https://www.survio.com/survey/d/Y4U5Y6O9W3A4X6R7T

We hopen dat je tijd kan en wil maken om mee te praten en te denken.

Hou ook 25/3 tussen 14u-16u vrij voor de online sessie!

Meer info over de ‘Landschapstekening’ op https://gentskunstenoverleg.be/landschapstekening-kunsten-gent-tijd-voor-actie/

#Landschapstekening Kunsten Gent