Zalenoverleg: Minimale Dienstverlening

"Open call" // Organisaties die niet over een zaal beschikken, of over een zaal met beperkte capaciteit, krijgen in het voorjaar van 2021 via 'Zalenoverleg: Minimale Dienstverlening' de kans om een publieksmoment aan te bieden in één van de Gentse Cultuurhuizen.

GKO ZALENOVERLEG / MINIMALE DIENSTVERLENING
een dagelijks aanbod schoonheid, plezier en troost in tijden van afstand

Een aantal Gentse cultuurhuizen (Bijloke, Vooruit, NTGent, De Centrale en Handelsbeurs) die over een grote zaal beschikken, plannen in voorjaar 2021 een minimale dienstverlening voor Gentenaars (en anderen) die nood hebben aan schoonheid, plezier en troost in tijden van afstand. De huizen bieden een breed, laagdrempelig en kwaliteitsvol programma aan. Dit bestaat uit voorstellingen, concerten, debatten, comedy en literaire events die ze zelf programmeren én uit het aanbod van Gentse productiehuizen of gezelschappen.

Wie waar speelt hangt af van het type zaal dat het gezelschap nodig heeft, eerder dan van de identiteit van het ontvangend huis. Hierdoor ontstaan ook ongebruikelijke samenwerkingen en cross-overs in publieken. We streven naar een dagelijks aanbod in verschillende zalen, een mix van familievoorstellingen en avondvoorstellingen en waar gewenst en mogelijk langere speelreeksen van één productie.

De vijf professionele kunstenorganisaties werkten strenge veiligheidsprotocollen uit, die met hun personeel en vrijwilligers (vaak als publieksbegeleiders) werden getraind tussen augustus en half oktober. Dit omvat: mobiliteitsplan, hygiëneplan, crowdmanagement, ventilatie en sensibiliseringsplan voor publiek, personeel en artiesten. De deelnemende huizen financieren hun eigen programmatie uit eigen middelen. Wanneer ze Gentse productiehuizen of gezelschappen hosten, hanteren ze de geldende afspraken voor de podiumdagen (750 euro als basispakket – extra kosten te bespreken bij aanvraag). Dat is niet kostendekkend. *voor De Centrale kunnen de bedragen lager liggen (cfr verhuurreglement)

Gezelschappen/organisatie die hier gebruik van maken, staan in voor hun eigen kosten. We gaan uit van een faire verloning voor kunstenaars. De ticketinkomsten zijn voor het spelend gezelschap. Per vraag zal een inschatting gebeuren per huis of het kan en wat de totaalkost zal zijn.

Zowel de vijf ontvangende huizen als de gezelschappen die er komen spelen kunnen beroep doen op de Culturele Activiteiten Premie van de Vlaamse Gemeenschap. https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-culturele-activiteitenpremie. De participerende huizen kunnen gezelschappen/organisaties die bij hen te gast zijn, administratief ondersteunen bij de aanvraag van deze premie.

basisprincipes bij wijze van synthese

  • breed aanbod voor Gentenaars in tijden van corona

  • solidariteit tussen de Gentse receptieve en productieve huizen

  • mix van programma van de deelnemende grote podia in de stad en het aanbod van Gentse makers, gezelschappen, bands, organisaties,…. (dit wordt niet gecureerd)

  • slim doelgroepenbeleid, zodat een divers publiek hier toegang toe krijgt

  • gezamenlijk communicatie

PROGRAMMA overzicht wanneer de zalen niet beschikbaar zijn
Handelsbeurs: 1-10/1, 14-16/1, 18-24/1, 27-31/1, 1-28/2, 1-31/3
Bijloke: 7, 11, 14/1, 16-17/1, 20-22/1, 24/1, 29-31/1, 4-5/2, 10/2, 12-13/2, 20/2, 27/2, 4/3, 7-22/3, 24/3, 26-29/3, 31/3
Vooruit: 1-26/1, 31/1, 1-9/2, 11/2, 14-16/2, 18-22/2, 24/2, 7-11/3, 14-23/3, 26-30/3
De Centrale: 1-3/1, 5/1, 12-13/1, 15-31/1, 2-14/2, 16/2, 18-21/2, 23-26/2, 1-31/3
NTGent: 22-28/2, 1-15/3, 19-20/3, 25-26/3, 31/3

CONTACT /
Podiumvragen naar Leen Van Welden (NTGent): leen.van.welden@ntgent.be
Concertvragen naar Lies Vanborm (Vooruit): lies@vooruit.be