Can you DIG it?

Hoe zit het ook weer met de voormalige Diversiteitswerf en de nieuwe plannen voor Gent? De VUURGROEP geeft jou een stand van zaken in acht punten.

Can you DIG it?

Hoe zit het ook weer met de voormalige Diversiteitswerf en de nieuwe plannen voor Gent? Een stand van zaken in acht punten.

  1. DIG staat voor Diversiteit en Inclusie Gent.
  2. Voor 2021-2027 ligt de focus op representatie en participatie van mensen met een migratieachtergrond. Die inhaalbeweging is nodig.
  3. We streven naar een grotere representatie op alle niveaus van de Gentse cultuurorganisaties, en dat op een duurzame manier.
  4. We organiseren dit via een Vuurgroep, als spil, en Lerende Netwerken.
  5. De Lerende Netwerken ontwikkelen positieve acties op het vlak van programma, creaties, publiekswerking, personeel enz.
  6. De Vuurgroep reikt een aantal instrumenten aan: een basisfilosofie (ons Collectief Engagement), een reflectietool, een checklist enz.
  7. Dit najaar starten we met een traject om blinde vlekken weg te werken: waar zitten de drempels die duurzame inclusie vertragen of verhinderen?
  8. Deelnemende Gentse organisaties vertalen hun engagement in mensen en middelen. We doen dit for real.

Word jij ook een DIGGER?

Lees HIER de uitgebreide tekstversie, het collectief engagement, de toolkit, de checklist, …