PERSBERICHT / Sioen wordt coördinator GKO

Het recent opgerichte platform 'Kunstenoverleg Gent' zocht via een vacature naar een coördinator van zijn werking, en heeft die gevonden. Geëngageerd muzikant Frederik Sioen is aangesteld om ondersteuning te bieden en leiding te geven aan deze overkoepelende organisatie.

SIOEN WORDT COÖRDINATOR KUNSTENOVERLEG GENT

Het recent opgerichte platform ‘Kunstenoverleg Gent’ zocht via een vacature naar een coördinator van zijn werking, en heeft die gevonden. Geëngageerd muzikant Frederik Sioen is aangesteld om ondersteuning te bieden en leiding te geven aan deze overkoepelende organisatie.

Kunstenoverleg Gent engageert zich ertoe om concrete acties te realiseren die bijdragen aan de artistieke verbeelding van Gent, een overlegplatform te zijn voor algemene kwesties in het Gentse kunst- en cultuurbeleid. Kunstenoverleg Gent wil zo ook een structurele gesprekspartner zijn voor de stedelijke overheid en een bruggenbouwer naar andere sectoren zoals onderwijs, toerisme, economie, welzijn en andere.

Sioen zal naast deze functie zijn parcours als muzikant verder uitbouwen. Zijn liefde voor de stad Gent, zijn engagement en zijn ondernemerschap waren een sterk argument om hem aan te stellen voor deze functie. Het Kunstenoverleg ziet het als een troef dat het platform geleid wordt door een kunstenaar, een unicum in Vlaanderen.

Eerder was Sioen betrokken bij ‘0110, Concerten Voor Verdraagzaamheid’, ‘Plastic Attack’ (tegen de overdaad aan plastic verpakkingen) en recent nog als organisator van de benefiet ten voordele van ‘vzw Een Hart Voor Vluchtelingen’. Eind januari bracht hij een nieuw album uit ‘Messages of Cheer & Comfort’.

Meer informatie over het Kunstenoverleg Gent: www.kunstenoverleggent.be

Meer informatie over Sioen: www.sioen.net