PERSBERICHT STAD GENT: Gents noodfonds geeft organisaties extra duw in de rug

De Stad Gent gebruikt de 3,5 miljoen euro uit het Vlaamse noodfonds voor de vrijetijdssector om het Gentse verenigingsleven, de culturele sector, sport- en jeugdorganisaties en de evenementensector te ondersteunen. Het stadsbestuur legde de verdeelsleutel vast: nu is ook bekend hoe de middelen concreet worden ingezet.

De Stad Gent gebruikt de 3,5 miljoen euro uit het Vlaamse noodfonds voor de vrijetijdssector om het Gentse verenigingsleven, de culturele sector, sport- en jeugdorganisaties en de evenementensector te ondersteunen. Het stadsbestuur legde de verdeelsleutel vast: nu is ook bekend hoe de middelen concreet worden ingezet.

Cultuurorganisaties

Via het zomerrelanceplan wilde de Stad Gent een veilige cultuurbeleving stimuleren. Voor onder meer Bijloke Wonderland, de openluchtconcerten van De Centrale, de campagne van de Gentse Musea en de verlenging van het Van Eyck-jaar was er ruim 368.000 euro steun.

De 32 erkende cultuurorganisaties die geen beroep kunnen doen op de Vlaamse noodfondsmaatregelen krijgen extra ondersteuning in de vorm van een éénmalige, bijkomende subsidie die 30% bedraagt van hun lokale subsidiebedrag voor het jaar 2020. Goed voor in totaal zo’n 285.000 euro.

Daarnaast is er voor een 200-tal kleinere culturele spelers, zoals bepaalde amateurtheatergezelschappen, balletscholen en kleine kunst- en cultuurorganisaties, een forfaitaire tegemoetkoming van 1.000 euro. Voor hen werd 200.000 euro vrijgemaakt. Om de twee arthouse-cinema’s in Gent, Studio Skoop en Spinhx, extra te ondersteunen, is 21.000 euro voorzien.

 

Kunstenaars en artiesten

Zoals bekend zijn alle verenigingen en organisaties gehuisvest in een gebouw van de Groep Gent vrijgesteld van huur voor de maanden april, mei en juni. Daarnaast is er een eenmalige subsidie van 55.000 euro voor Nucleo. Dat moet Nucleo toelaten ook de professionele kunstenaars die de organisatie huisvest drie maanden huurvrijstelling toe te kennen. Ook voor cultuurverenigingen die op de private markt huren en geen huursubsidies krijgen, komt de Stad Gent tussen. Daarvoor werd 80.000 euro vrijgemaakt.

Handel- en horecazaken die artiesten een presentatiekans willen bieden, kunnen beroep doen op een artiestencheque van maximaal 1.000 euro per optreden. In totaal gaat zo 150.000 euro naar de twee meest getroffen sectoren. En aangezien schooluitstappen voorlopig niet mogelijk zijn, voorziet de Stad Gent 40.000 euro om ‘Artiest zkt school’ in de steigers te zetten. Daarmee kunnen scholen uit alle onderwijsnetten gratis artistiek talent boeken.

 

Sportclubs

Eerder schrapte de Stad Gent voor de maanden maart, april en mei al de huurgelden voor stedelijke sportaccommodaties. Bovendien gaat er in totaal iets meer dan 500.000 euro vanuit het Gentse noodfonds naar sportclubs en sportverenigingen. Zo krijgen de 332 erkende sportclubs of erkende verenigingen met een sportaanbod een forfaitair compensatiebedrag van 1.000 euro.

Sportclubs die een erkende werking hebben rond jeugd of G-sport en die in 2020 een werkingssubsidie ontvingen, krijgen dat bedrag uitzonderlijk nog eens uitbetaald als compensatie voor corona.

 

Kinderen, jongeren en studenten

In totaal maakt de Stad Gent 856.500 euro vrij voor jeugdondersteuning. Zo ging er 345.000 euro naar ‘Operatie Beestige Zomer’ om Gentse kinderen en jongeren ondanks de omstandigheden toch een leuke zomer te bezorgen. Gentenaars en Gentse organisaties kwamen daarvoor zelf met voorstellen voor activiteiten, die in sommige gevallen ook in het najaar nog doorgaan.

Jeugdbewegingen en -organisaties worden bovendien extra ondersteund met een bedrag van 511.500 euro. Erkende jeugdverenigingen ontvangen elk een forfaitaire bijdrage van 1.000 euro om zo hun werking te garanderen. Het gaat om een aanvulling op een eerdere bijdrage van 250 euro per jeugdvereniging. De Stad Gent zal ook apart dossiers beoordelen van organisaties met een jeugdwerking en eigen personeel.

Voor het eerst krijgen ook studentenverenigingen een toelage. Het gaat om een forfait van 250 euro per erkende studentenvereniging.

 

Sociaal-cultureel middenveld

Er gaat ook 415.000 euro uit het Gentse noodfonds naar het sociaal-culturele verenigingsleven. 220 erkende verenigingen die werken aan gelijke kansen en welzijn voor elke Gentenaar ontvangen een forfaitaire tegemoetkoming van 1.000 euro. Het gaat onder meer om verenigingen van etnisch-culturele minderheden, LGBTQ+, senioren en personen met een beperking. Voor middelgrote partners uit het sociaal-cultureel middenveld is er dan weer tot 5.000 euro steun.

Alle organisaties in een stadsgebouw kregen al een stuk kwijtschelding van huur. Nu zal de Stad Gent ook 3 maanden lang een tegemoetkoming van 500 euro per maand voorzien voor erkende gelijkekansen- en welzijnsverenigingen die op de private huurmarkt in moeilijkheden komen.

 

Evenementen

Om Gent snel opnieuw te laten bruisen, werkt de Stad een reglement uit om organisatoren van culturele, sportieve en andere evenementen te steunen. De Stad zal vanaf dit najaar tot eind 2021 instaan voor een groot deel van de productiekosten voor de logistieke organisatie van een coronaproof evenement. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor het afschermen van het terrein, kosten voor het bouwen van een inkom en uitgang, voor extra veiligheidspersoneel of een licht- en geluidsinstallatie. De Stad Gent investeert ook 70.000 euro in coronakits met hygiënische benodigdheden en signalisatiemateriaal om een coronaproof evenement te organiseren.

 

Meer info via Dienst Cultuur, Stad Gent