NIEUWSBRIEF / Corona: 5 x een oproep

De huidige corona-maatregelen treffen onze sector erg hard. Vanuit de schaduw van deze crisis, neemt het Gentse Kunstenoverleg het voortouw om vanuit verbinding na te denken over de nabije en verre toekomst.

NIEUWSBRIEF / 5 x een oproep aan de culturele sector in Gent

De huidige corona-maatregelen treffen onze sector erg hard. Vanuit de schaduw van deze crisis, neemt het Gentse Kunstenoverleg het voortouw om vanuit verbinding na te denken over de nabije en verre toekomst.

5 x een oproep: Solidariteitsfonds, Gentse Zomer 2020, Corona-crisis-groep, De Grote Zaal & #5voor12

Wil je mee participeren en aansluiten bij een van deze denktank of actiegroepen, laat het ons weten… Stuur een mailtje voor 23 april naar onze coördinator Sioen – sioen@sioen.net. We hebben veel en diverse expertise nodig.

1. OPROEP Actiegroep ‘Solidariteitsfonds voor kwetsbaren in onze sector’

Sinds vorige week is het duidelijk dat het Vlaamse Noodfonds voor Cultuur enkel zal ten goede komen van organisaties die al Vlaamse subsidies krijgen. Deze actiegroep onderzoekt wat we wel kunnen doen voor cultuurwerkers en kunstenaars die tussen de mazen vallen. Hoe helpen we diegenen die niet kunnen terugvallen op steunmaatregelen? Richten we een solidariteitsfonds op in Gent? Hoe verzamelen we de middelen? Hoe verdelen we die?

We volgen de ontwikkelingen op Vlaams en federaal niveau, staan in contact met overlegplatformen State Of The Arts, oKo, GALM, vi.be, De Federatie, … en bekijken waar we kunnen bij aansluiten.

Wie wil in de toekomst verder met ons nadenken over een noodfonds voor de kwetsbaren in onze sector?

Lees het artikel van Rekto Verso ‘Tussen de mazen van het vangnet: cultuurwerkers getuigen’ => https://www.rektoverso.be/artikel/tussen-de-mazen-van-het-vangnet-cultuurwerkers-getuigen

2. OPROEP Denktank ‘Gentse zomer van 2020’

Geen Gentse Feesten dit jaar. Al hebben we begrip voor deze beslissing, toch komt ze heel hard aan. Omdat het ons treft in het diepste van onze ziel.

Vanuit de immense creativiteit van de Gentenaars zullen heel wat alternatieven ontstaan om er toch een prachtige zomer van te maken. Vanop de pleinen van de Gentse Feesten tot in de wijken. Het Gentse Kunstenoverleg wil samen met jullie, in nauw contact met de Stad Gent, bekijken hoe die samenwerking tot stand kan komen.

Hoe verbinden we alle kleinschalige initiatieven? Hoe zetten we in op activiteiten aangepast aan de strikte maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad? Hoe bereiken we hen die het meest eenzaam zijn? Hoe activeren we kunstenaars en medewerkers om deze moeilijke tijd te overbruggen? Hoe kan deze denktank/actiegroep een buffer zijn in communicatie met de Stad Gent en zijn diensten? …

Een wijde oproep aan de pleinen van Gent, grote en kleine organisaties, buurtinitiatieven, kunstenaars, culturele huizen, communicatiebureaus, managementkantoren… Wie denkt mee?

3. OPROEP Denktank ‘Corona-crisis-groep’

Hoe culturele activiteiten opnieuw opstarten na een pandemie? Deze gedwongen reset is een kans om na de denken over onze manier van werken, ons programma, onze financiering, ons publiek, … . Er is nood aan een denkgroep die inspireert en nieuwe formats aanreikt.

Wat leren we uit deze stilstand? Wat zijn alternatieven? Wat wordt het nieuwe normaal? Spreken we over een kantelmoment? Voor en na Corona? Zullen we als publiek opnieuw naast elkaar willen en kunnen plaatsnemen? Hoe begeleiden we ons personeel en ons publiek tijdens deze relance?

‘Never waste a good crisis’! Wie heeft zin om aan te sluiten?

4. OPROEP Debat ‘Grote Zaal in Gent’

In het bestuursakkoord van de stad staat de realisatie van een grote (+1000 personen) zaal voor muziek en podiumkunsten. (we know, voor in betere tijden maar toch). Schepen Souguir vraagt aan het Gentse Kunstenoverleg om hier de nood van te onderzoeken en een visie rond te ontwikkelen. Ook in het kader van een eerste bevraging binnen de groep ‘Landschapstekening’ kwam die vraag op het voorplan.

Wie wil hierbij betrokken worden? Kunnen we een ‘coalition of the willing’ uitbouwen die het advies maakt voor de stad? Laat het weten aan onze coördinator Sioen.

5. OPROEP #5voor12 – Online actie

Gents Kunstenoverleg is op zoek naar curatoren voor de facebook-actie #5voor12 op Kunstenoverleg Gent. Al 31 (!) organisaties/kunstenaars uit Gent namen deel. Neem een kijkje op onze FB-pagina => https://www.facebook.com/kunstenoverleggent/

We willen deze actie vol houden tijdens de ‘lockdown’, en zijn op zoek naar extra curatoren. Meer info op onze facebook-pagina of via sioen@sioen.net

 

#5voor12
elke dag wat lucht, licht & virale cultuur
wat minder buiten, wat meer vanbinnen