BELANG VAN CULTUUR #4 – Leen Van den Neste – CEO vdk Bank

"De bloedbanen van de cultuursector zijn nog steeds zwaar onderbroken. vdk bank is hierover erg bezorgd. En dit om verschillende redenen."

Ons maatschappelijk weefsel is een ingenieus, levend organisme. De aders van zowat elke belangrijke sector of speler in dit organisme werden door de coronacrisis een tijd lang afgekneld. De bloedbanen van de cultuursector zijn echter nog steeds zwaar onderbroken.

vdk bank is hierover erg bezorgd. En dit om verschillende redenen.

Natuurlijk missen we zoals zovelen de bijzondere momenten tijdens onder meer concerten, theatervoorstellingen of festivals. Het zijn momenten die ons samenbrengen en ons energie en zuurstof bezorgen.

Er zijn de enorme economische en dus ook persoonlijke gevolgen voor heel wat betrokkenen uit de cultuursector. Organisatoren, kunstenaars en muzikanten, producers, podiumbouwers, medewerkers voor en achter de schermen, … kortom een eindeloze rij dominostenen wordt geraakt. Dominostenen die op hun beurt ook stenen in andere sectoren treffen. Geen concert, betekent ook geen drankje na het optreden. Een album dat niet wordt gekocht aan de merchandising stand. Een etentje dat wordt geskipt en een taxirit die niet wordt besteld.

En dan is er nog de unieke rol, niet in cijfers of tweets te vatten, die het socio-culturele middenveld vervult. Troosten, soms letterlijk zoals de ontroerende ADIEU concerten van 123-piano op Gentse begraafplaatsen. Aan de boom schudden, discussieren en reflecteren zoals de Gentse Feestendebatten. Of gewoon de koe bij de horens vatten: het Gentse CirQ (bekend van de Gentse Feesten met onder meer Bataclan) creëerde Refu-Interim, een vzw die ervoor zorgt dat asielzoekers makkelijker aan de slag kunnen.

Gent is gezegend met door en door Gentse culturele topinitiatieven. Elk jaar zorgen ze voor golven van fierheid door de stad. Cultuurhuizen, concertzalen zoals Muziekcentrum De Bijloke Gent, streetart festivals, Gentse Feesten, Filmfest of Gent Festival. Maar Gent barst ook van de kleinere, superdemocratische podia, buurtinitiatieven, arthouse cinema’s of cafeconcerten die cultuur uitsmeren over de Gentse straatstenen.

De cultuursector zorgt in belangrijke mate voor die extra dimensie, die het verschil maakt tussen ‘overleven’ en ‘leven’. We zijn geen ééndimentionele wezens. Niemand is louter werknemer, consument, bejaarde of student.

Een gezonde, diverse en bloeiende cultuursector komt de hele samenleving ten goede. vdk bank is er daarom van overtuigd dat een veilige heropstart van culturele initiatieven een win-win is die we met zijn allen broodnodig hebben.

CEO mevr. Leen Van den Neste
vdk Bank