#Gent2030 Infosessies voor Gentse kunstenaars/artiesten

In samenwerking met Gents Kunstoverleg en begeleid door IDEA Consult staan de volgende weken een paar ontmoetingen gepland specifiek voor kunstenaars/artiesten uit Gent. Be there!

Uitnodiging: sessies voor Gentse kunstenaars/artiesten ‘Gent 2030, Europese Culturele Hoofdstad’

In 2030 is het de beurt aan België om – samen met Cyprus – de Culturele Hoofdstad van Europa te leveren. Gent is enthousiast kandidaat om in de voetsporen van Belgische steden als Antwerpen, Brussel, Brugge en Mons te treden. In het voortraject naar Gent 2030, Europese Culturele Hoofdstad, organiseert de Stad naast een aantal online inspiratiesessiesook een brede bevragingsronde.

In samenwerking met Gents Kunstoverleg en begeleid door IDEA Consult staan de volgende weken een paar ontmoetingen gepland specifiek voor kunstenaars/artiesten uit Gent.

  • Op 18 maart (15.00-16.00) vindt een korte online infosessie plaats. Hierin lichten we kort toe welke vereisten Europa aan Culturele Hoofdsteden stelt en hoe het voortraject eruit ziet dat de Stad Gent dit voorjaar opzet en op welke manier kunstenaars input kunnen geven.
  • Op 1 april (20.00-22.00) en 2 april (11.00-13.00) vinden hieropvolgend twee online interactieve sessies plaats om input te verzamelen omtrent jullie noden en dromen en met elkaar in gesprek te gaan, op basis van een aantal vragen. Inschrijven voor één van de 2 sessies noodzakelijk via sioen@gentskunstenoverleg.be

<<< ZOOM-LINK / https://us02web.zoom.us/j/5087063290 >>>

Graag polsen we jou al naar antwoorden op deze vragen:

Wat precies maakt Gent anders? Wat maakt Gent tot Gent?
Wat willen we in 2030 veranderd zien, zowel in het artistieke stedelijke weefsel, als breder maatschappelijk?
Hoe kunnen kunstenaars en/of kunstorganisaties hieraan bijdragen – en wat is hiervoor nodig?
Wat heeft het Gentse kunstenveld te bieden aan Europa? Wat heeft Europa vandaag en in de toekomst nodig, waaraan wij kunnen bijdragen?”

Frederik Sioen, GKO. Mede namens Joris Janssens, IDEA Consult & Bart Doucet, Cultuur Gent. In afstemming met ‘Team Landschapstekening’.

!!! Schrijf je op de nieuwsbrief van Gents Kunstenoverleg – www.gentskunstenoverleg.be/nieuwsbrief