AMANI EL HADDAD WORDT COÖRDINATOR GENTS KUNSTENOVERLEG

Amani neemt de fakkel van Sioen over om samen met haar collega’s onze overkoepelende organisatie verder vorm te geven en uit te bouwen.

Het Gents Kunstenoverleg (GKO) werd in 2020 in het leven geroepen als belangenbehartiger en overlegplatform voor het Gentse kunst- en cultuurveld. Het GKO is in die hoedanigheid een structurele gesprekspartner voor de stedelijke overheid voor allerhande actuele kwesties en een bruggenbouwer naar andere sectoren zoals onderwijs, toerisme, economie, welzijn en andere. Het ondersteunt daarnaast vele acties die bijdragen tot de artistieke verbeelding van Gent en is stichtend partner van de kandidatuur ‘Gent als Culturele Hoofdstad van Europa 2030‘.

In november 2023 kondigde huidig coördinator Frederik Sioen zijn vertrek aan om een politiek mandaat opnemen voor Vooruit Gent. Nog tot eind januari blijft hij aan de slag bij het GKO en maakt hij met de collega’s, het bestuur en het Petit Comité werk van de overdracht van zijn taken. 

Na een interne procedure besliste het bestuur om de kandidatuur van collega Amani El Haddad te aanvaarden en haar met volle overtuiging voor te dragen als nieuwe coördinator van het GKO. Zij neemt de fakkel van Sioen over om samen met haar collega’s deze overkoepelende organisatie verder vorm te geven en uit te bouwen.

Amani is reeds anderhalf jaar werkzaam bij het GKO als medewerker Diversiteit & Inclusie maar ontpopte zich al snel tot een energieke co-coördinator in een sterk duo met Sioen. Met Sioen deelt ze de liefde voor en het geloof in cultuur én in de stad Gent en ze getuigt minstens van evenveel passie en engagement. 

Amani is een teamplayer en een uitgesproken netwerker die als geen ander mensen weet te verbinden en te betrekken bij acties op korte en lange termijn. Ze toont een groot engagement naar de organisatie toe en is de gedroomde ambassadeur voor diens missie.

Inmiddels werd ze aangeduid als officiële trekker binnen het team #Gent2030. Amani was één van de ’30 van 2030′ en is zowel inhoudelijk en praktisch helemaal ingewerkt. Samen met procesbegeleider Tijs Vastesaeger (Doenker) en het Artistiek Team blijft ze de werkgroep ‘Artistiek / Cultureel’ coördineren.

Voorheen was Amani werkzaam bij Voem vzw, een inclusieve, sociaal-culturele organisatie die mensen en organisaties grenzeloos verbindt via kunst, cultuur en sociaal engagement. Door haar vele contacten met stakeholders en doelgroepen verwierf ze heel wat inzichten over de uitdagingen binnen de Gentse cultuursector en het middenveld.

Amani El Haddad gaat vanaf 29 januari 2024 van start in haar nieuwe rol.

* foto boven door Martin Corlazzoli
* foto beneden door Bader Shashit