Het Cocreatiefonds ‘Collectie van de Gentenaar’ gelanceerd!

Wil je met je buren, je vereniging, organisatie, bedrijf of school aan de slag met Gents gedigitaliseerd cultureel erfgoed? Dan maak je kans op een financiële ondersteuning via het Cocreatiefonds. Het Cocreatiefonds ondersteunt projecten die op een vernieuwende manier de Collectie van de Gentenaar gebruiken.

De Collectie van de Gentenaar ontsluit de erfgoedcollecties van de Gentse musea en het archief in een online data- en beeldbank. Dit kadert in de algemene strategie van de stad Gent rond open data, waarbij de Stad hergebruik van gegevens en kennis stimuleert.

Maak je op een technologische of creatieve manier gebruik van die Gentse erfgoeddata dan maak je kans op een financieel duwtje in de rug van 2.000 tot 20.000 euro. Je kan vanaf nu tot 1 december je aanvraag  voor je project indienen.

Het gaat om projecten die lopen vanaf 1 maart 2022 tot 31 januari 2023. Je kunt kiezen tussen 2 subsidies: creatief of technologisch hergebruik. Beide zijn niet combineerbaar.

Creatieve toepassingen

Creatief hergebruik stimuleert bewoners, verenigingen, organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen om aan de slag te gaan met het gedigitaliseerd erfgoed dat de Collectie van de Gentenaar ontsluit. Bedoeling is om creatieve afgeleiden te maken van erfgoed, bijvoorbeeld nieuwe creaties, verhalen, installaties, onderzoek, events of andere activiteiten. De mogelijkheden zijn oneindig: een theaterstuk, performance, interactieve installatie, publicatie, film, podcast, een vertelavond, een muziekstuk… of -wie weet- een combinatie.

Technologische toepassingen

De subsidie voor technologisch hergebruik mikt op dezelfde doelgroepen maar stimuleert technologische toepassingen die de collecties interactiever maken. Dat wil zeggen: toepassingen die de collecties personaliseren, aantrekkelijker en toegankelijker maken voor de Gentenaars. Je kunt de Gentse collectie data ook linken aan data uit andere sectoren, bijvoorbeeld toerisme, mobiliteit of onderwijs. Dat kan gaan over het ontwikkelen van nieuwe apps, datavisualisaties, AI implementaties, interactieve installaties, tools die op een nieuwe manier verrijking of transformatie toelaten en tal van andere toepassingen.

Wat is de bedoeling?

Het Cocreatiefonds van de Collectie heeft twee ambities:

  • Zorgen dat meer mensen en organisaties de Gentse erfgoedcollectie gebruiken (ontsluiting).

  • Erfgoed gebruiken om bewoners met elkaar te verbinden (sociale cohesie).

Een subsidie aanvragen

Een jury beoordeelt de aanvragen. Wil je weten welke projecten in aanmerking komen en wat de criteria zijn om voorstellen te beoordelen?

Bekijk hier alle voorwaarden (toepassingsgebied, mogelijke samenwerkingen, eindproducten …), dien je aanvraag in (voor 1 december 2021)  en krijg 2.000 tot 20.000 euro.

Het indienen van de aanvraag kan via de online applicatie die je ook terugvindt op de pagina met voorwaarden.

Vanaf oktober zal de beeld-en databank van de Collectie van de Gentenaar online staan om te consulteren, inspiratie op te doen en op basis daarvan je project vorm te geven.

Nog vragen?

Contacteer dan collectie@gent.be of schrijf in voor de verschillende informatie-en netwerkmomenten:

5/10/2021 Online informatiemoment. 
Tijdens een online lunchsessie op 5 oktober geven we meer uitleg over het cocreatiefonds en kan je zelf vragen stellen. Volg deze sessie en kom te weten hoe jouw idee of project in aanmerking komt om subsidies te ontvangen. We geven jou een aantal praktische tips en tonen hoe je met de Collectie van de Gentenaar aan de slag kan gaan.  Schrijf in.

21/10/2021 Netwerkmoment
Zoek je nog partners, wil je ergens bij aansluiten, dan is dit je kans. Met een drankje in de hand kan je vragen stellen aan de projectverantwoordelijken. Je ontmoet er ook andere mogelijke indieners. Schrijf in.

9/11/2021 Brainstorm Cocreatiefonds
Op deze dag is iedereen met interesse om een voorstel in te dienen welkom. Tijdens deze brainstorm word je begeleid om jouw idee, pril of reeds uitgewerkt, af te stemmen op de noden van het project. Aan de hand van creatieve en interactieve methodieken gaan we samen aan de slag om jouw idee nog sterker te maken. Schrijf in.