PERSBERICHT Crisiscel Cultuur en Vlaams Minister van Cultuur Jan Jambon: “Naar één stoel tussen elke toeschouwer of bubbel”

& UPDATE 'Sectorgids': internationaal touren, CIRM en kleurencodes

PERSBERICHT: Naar één stoel tussen elke toeschouwer of bubbel

De afgelopen week kwamen virologen, de Crisiscel Cultuur en Vlaams Minister van Cultuur Jan Jambon samen om de violen gelijk te stemmen en te werken aan een meer werkbaar kader voor de zalen. Dat leidt vandaag tot een vereenvoudigde socialdistancing maatregel. Zalen hoeven vanaf nu niet langer een rij tussen te laten en kunnen werken met één stoel tussen elke toeschouwer of bubbel.

De maatregel komt er na positief advies van Celeval, die een gebouwenbeheersysteem met CO2 sensoren (metering) als voorwaarde meegeeft. De Crisiscel Cultuur, virologen en de Minister van Cultuur noemen de maatregel en voorwaarden “meer leesbaar” en “gedragen door iedereen”.

Minister van Cultuur Jan Jambon bevestigt: ”Deze vereenvoudigde maatregel laat toe dat verschillende zalen op meer dan 60% capaciteit zullen kunnen werken. Dat is echt een belangrijke opsteker, want de tijd dringt voor de hele sector.”

Crisiscel Cultuur bevestigt en is vooral verheugd over de manier waarop er afgelopen week werd samengewerkt. “Deze maatregel en de geformuleerde voorwaarden zijn werkbaar voor ons. Bovendien zijn ze een gevolg van kortere lijnen tussen sector, virologen en de Minister. Zo vermijden we verwarring en zijn maatregelen ook gedragen. Om deze crisis het hoofd te bieden moeten we het voortaan zo aanpakken”, aldus woordvoerder Tom Kestens.

Marc Van Ranst: ”Het is duidelijk voor iedereen dat deze maatregel meer werkbaar is in de context van cultuurzalen. Overigens is deze regel voor fysieke afstand maar één van de parameters in het totaalplaatje van de veiligheid. Juiste ventilatie, crowd management, mondmaskers en hygiënemaatregelen blijven even belangrijk.”


UPDATE: internationaal touren, CIRM en kleurencodes (bron: oKo – Sectorgids)

Beste sectorgidslezer,

Nu de versoepelingen van 1 september overal geïmplementeerd zijn, is het tijd voor een nieuwe update met weer wat goed nieuws en verduidelijkingen.

Vorige week vond er een productief overleg plaats tussen de sector en de minister van cultuur. Daar werd afgesproken om vanaf nu wekelijks af te spreken en samen te werken aan het relanceplan voor onze sector en het afstemmen van eventuele nieuwe maatregelen. Op diezelfde vergadering werd ook afgeklopt dat – vanwege de vele goede praktijkvoorbeelden en het uitblijven van besmettingen – de tussenrij bij verankerde tribunes niet meer vrijgelaten moet worden. Op deze manier zou de capaciteit van de meeste zalen tot 70% moeten stijgen. Deze informatie werd ondertussen ook gecommuniceerd door het kabinet en wordt opgenomen in het basisprotocol. Eenmaal dat gepubliceerd wordt, geldt dit voor alle infrastructuren.

Er komen nogal wat vragen binnen over de specifieke seatingmaatregelen bij fase GEEL en fase ORANJE. Momenteel is het basisprotocol echter duidelijk: zowel bij GEEL als ORANJE mag het publiek op één meter of één stoel van elkaar gezet worden, straks ook zonder het vrijlaten van de tussenrij.  Het mondmasker is in beide fases verplicht. Door het nog in voege zijnde MB dat een algemene mondmaskerplicht oplegt, is er wat verwarring maar eenmaal dat MB opgeheven wordt, vervalt mondmaskerplicht in GEEL wanneer de afstand van anderhalve meter gegarandeerd kan worden bij activiteiten. Voor publieke events blijft de mondmaskerplicht dus gelden tot nader order.

De modaliteiten van het CIRM zijn ondertussen ook duidelijk. Een dossier wordt ingediend bij de burgemeester. Die werpt een eerste blik, verklaart het wel of niet ontvankelijk en speelt het door aan het CIRM. Daar zal het tegen het licht van de parameters gehouden worden. Het orgaan zal dan een advies formuleren, ondertekend door de minister van cultuur waarna het dossier terug bij de burgemeester komt. Die maakt de finale beslissing op basis van het advies. Het MB is duidelijk dat een advies van de vakminister van de gemeenschappen noodzakelijk is alvorens die beslissing kan gebeuren. Meer informatie en toelichting van de parameters via www.covideventriskmodel.be/cirm en het invulformulier: https://covideventriskmodel.be/assets/docs/cirm-scan.pdf

Wat betreft zang en koren was er recent een afstemming tussen Nederlandstalige en Franstalige gemeenschap met de amateurkunsten en de professionele kunsten. Onze maatregelen zijn daar bevestigd en verfijnd. Het gaat om afstand, gekoppeld aan het gebruik van een mondmasker:

  • zonder masker : 3m rondom
  • met masker : 2 m rondom
  • met plexischermen : 1,5m (en zonder masker)
  • op 1 rij in dezelfde richting: 1,5m afstand (en zonder mondmasker)

Dit wordt binnenkort aangepast in het basisprotocol maar we geven het nu al graag mee. Het fijne is dat dit nu geldig is aan beide kanten van de taalgrens en zowel in de amateurkunsten als de professionele kunsten.

Ten slotte krijgen we ook heel wat vragen over het internationaal touren en/of het werken met buitenlandse artiesten. Cultuurloket is aangesteld als aanspreekpunt in deze materie. Zij hebben daarvoor de nodige juridische capaciteit. Op onze website verwijzen we rechtstreeks naar hun pagina waar telkens de allerlaatste update te vinden zal zijn. Nieuws van de dag is wel dat ‘professionelen uit de cultuursector’ expliciet opgenomen zijn in de uitzonderingslijst van de essentiële reizigers. Verdere vragen daarover gaan best rechtstreeks naar Cultuurloket. Wij nemen natuurlijk verdere bezorgdheden ter harte en formuleren op basis daarvan voorstellen aan de minister. Op 14 en 15 september vindt er een Europees interministerieel overleg plaats waar de harmonisering van internationale maatregelen qua reizen op de agenda staat. De kern van ons voorstel is harmonisering, een ‘laisser passer’-aanpak voor het reizen van cultuurwerkers en de financiering van dit alles. Dat is de enige manier waarop wij Europees op tournee kunnen en Europees werk kunnen tonen.

Onze sector kan stilaan aan de slag met een kader dat op lange termijn rust en werk kan brengen. De laatste eindjes moeten echter nog geknoopt worden en wij lossen niet alvorens dat gebeurd is. De minister van cultuur heeft meer dan ooit zijn engagement uitgesproken om deze klus samen met ons te klaren en samen tot werkbare modellen te komen. De goodwill naar de tussenrijen en bovenstaande afstemming zijn daar mooie voorbeelden van.

Blijf vooral veilig organiseren en cultuur presenteren!