PERSBERICHT STAD GENT : Extra steun voor evenementensector

Een evenement in openlucht coronaveilig organiseren brengt heel wat uitdagingen en kosten met zich mee. De Stad Gent neemt vanaf dit najaar tot eind 2021 een groot deel van die kosten op zich. Daarnaast krijgen 3 wijkfestivals steun van de Stad om dit najaar een kleinschalig alternatief vorm te geven.

 

Een evenement in openlucht coronaveilig organiseren brengt heel wat uitdagingen en kosten met zich mee. De Stad Gent neemt vanaf dit najaar tot eind 2021 een groot deel van die kosten op zich. Daarnaast krijgen 3 wijkfestivals steun van de Stad om dit najaar een kleinschalig alternatief vorm te geven.

 

Tot 10.000 euro subsidie voor productiekosten

Een evenement in openlucht coronaveilig organiseren brengt heel wat extra productiekosten voor de logistieke organisatie met zich mee. Extra personeel voor bediening, bijvoorbeeld, of het opzetten van een registratiesysteem, meer veiligheidspersoneel, aangepaste audio- en lichtinstallaties, een videoverbinding, grotere podia of een aparte in- en uitgang.

Om de noodlijdende evenementensector te ondersteunen, betaalt de Stad Gent vanaf dit najaar tot eind 2021 tot 70% van de extra productiekosten terug. Een organisator kan tot 10.000 euro subsidie aanvragen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het aantal toegelaten bezoekers, en of de toegang gratis is. De Stad voorziet daarvoor in totaal 200.000 euro uit het Vlaams noodfonds voor de vrijetijdssector.

 

‘Het verdienmodel van de evenementensector is volledig overhoop gehaald door de coronamaatregelen. Zolang deze situatie aanhoudt, is voor de meeste organisatoren het sop de kool niet waard. Een jaar zonder evenementen: ik kan me dat niet voorstellen. Met de extra steun wil de Stad Gent het opnieuw mogelijk maken om veilig en met vertrouwen evenementen te organiseren.’

Annelies Storms, schepen van Evenementen

 

Voorwaarden

De subsidie is voorbehouden voor organisatoren van zowel cultuur-, sport- als andere evenementen in openlucht op het grondgebied van Gent. Een organisator kan maximaal 2 keer gebruik maken van deze subsidie, en het evenement moet voldoen aan alle veiligheidsvoorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad en de Stad Gent die op dat moment gelden. Het subsidiereglement wordt op maandag 28 september 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Mits goedkeuring, zullen organisatoren de subsidie en alle bijhorende voorwaarden terugvinden op de stadswebsite vanaf dinsdag 29 september 2020.

 

Ook steun voor 3 alternatieve buurtfestivals

Heel wat buurtbewoners keken deze zomer reikhalzend uit naar hun buurtfestival, maar onder meer Bruudruusterrock en Woodrock vonden niet plaats. Die 2 buurtfestivals ontvangen elk 10.000 euro subsidie om dit najaar een alternatieve, meer kleinschalige editie op poten zetten. Copacobana, dat erin slaagde een coronaveilige editie te organiseren van 18 tot 20 september, ontvangt 20.000 euro.

 

Naast deze subsidies kunnen alle organisatoren ook nog steeds rekenen op de gratis coronakits die ter beschikking gesteld worden door het uitleenpunt van de Stad.