OPEN ONLINE INSPIRATIESESSIES ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ 2030

In 2030 is het de beurt aan België om – samen met Cyprus – de Culturele Hoofdstad van Europa te leveren. Gent is enthousiast kandidaat om de titel van Europese Culturele Hoofdstad in de wacht te slepen.

In 2030 is het de beurt aan België om – samen met Cyprus – de Culturele Hoofdstad van Europa te leveren. Gent is enthousiast kandidaat om de titel van Europese Culturele Hoofdstad in de wacht te slepen.

 

 

OPEN ONLINE INSPIRATIESESSIES
9 en 23 februari, 9 en 23 maart 2021

 

In het voortraject Gent 2030, Europese Culturele Hoofdstad, organiseren we naast een brede bevragingsronde ook een aantal online inspiratiesessies:

 • In de eerste sessie deelt Europees expert Sylvia Amann haar ruime ervaring met ons. Zij zal vooral ingaan op de lessons learnt en de do’s & don’ts in de periode van het opmaken van bidbooks als kandidaat-hoofdstad, dit m.i.v. het belang van de Europese dimensie als criterium bij de beoordeling van kandidaturen.
 • Voor twee sessies hebben we telkens twee ex-culturele hoofdsteden uitgenodigd. We vonden hiervoor onze collega’s van Aarhus 2017, Leeuwarden 2019, Rijeka 2020 en Lille 2004 bereid om hun ervaringen te delen.
 • In een aparte sessie peilen we naar trends en ontwikkelingen waarmee we in onze kandidatuur zullen moeten omgaan.
 • De sessies zullen telkens ingeleid worden door burgemeester Mathias De Clercq.en schepen van cultuur Sami Souguir.

 

DEELNAME IS GRATIS, SCHRIJF NU IN. DEEL DIT BERICHT GERUST!

 

Deze online sessies staan open voor alle belangstellenden. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via deze link:

 

KLIK HIER en schrijf je in voor één of meerdere sessies
 

PROGRAMMA

 

 • Dinsdag 9 februari – 13.30u – 15.30u
  SYLVIA AMANN

  Sylvia Amann (Inforelais, Oostenrijk) is een ervaren beleidsadviseur en EU-expert met focus op cultuur en culturele industrieën, alsook stedelijke en regionale ontwikkeling. Van 2015 tot voor kort was zij een van de leden van het internationale expertpanel ‘European Capital of Culture’ van de Europese Commissie. Dit panel beoordeelt per land de ingezonden kandidaturen en adviseert op basis van een shortlist de lidstaten. Via advisering, begeleiding en monitoring speelt dit panel ook een belangrijke rol tijdens de daarop volgende voorbereiding van het culturele jaar.

 

 • Dinsdag 23 februari – 15.30u – 17.30u
  LILLE 2004 en RIJEKA 2020

  Tweemaal laten we sleutelfiguren uit voormalige Europese Culturele Hoofdsteden aan het woord over hun ervaringen met zowel de voorbereiding, het jaar zelf, als de doorwerking daarvan in hun stad. Voor Lille 2004 zijn Thierry Lesueur en Didier Fusillier onze gasten, voor Rijeka 2020 is dit Emina Visnic.

 

 • Dinsdag 9 maart – 13.30u – 15.30u
  TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

  We verkennen de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen die zich in het komende decennium aandienen en die relevant zijn voor ons traject naar 2030 toe.

 

 • Dinsdag 23 maart – 15.30u – 17.30u
  AARHUS 2017 en LEEUWARDEN 2019

  In een laatste sessie delen opnieuw twee collega’s hun ervaring en expertise met ons. Voor Leeuwarden-Fryslân 2018 zijn dit Sjoerd Bootsma en Sjoerd Feitsma, voor Aarhus 2017 hebben we Lene Øster te gast.

 

Met vriendelijke groeten,

Cultuur Gent