GEZAMENLIJKE PERSMEDEDELING KABINET JAMBON EN CRISISCEL CULTUUR

Vanmiddag is er een openhartig en constructief overleg geweest tussen het Kabinet van Minister van Cultuur Jan Jambon en een delegatie van de Crisiscel Cultuur.

GEZAMENLIJKE PERSMEDEDELING KABINET JAMBON EN CRISISCEL CULTUUR

Vanmiddag is er een openhartig en constructief overleg geweest tussen het Kabinet van Minister van Cultuur Jan Jambon en een delegatie van de Crisiscel Cultuur. Beide partijen zijn doordrongen van de dringende nood aan perspectief voor de sector, met betrekking tot publieksactiviteiten. Beiden beseffen dat we nog een lange tijd met het virus zullen moeten leven en werken. 

In die context benadrukt de Minister van Cultuur de professionaliteit waarmee de brede cultuursector dagelijks aan de slag is. De sector bewijst elke dag dat ze in staat is om veilig te werken in tijden van corona. Om dat te garanderen op het terrein, zijn de voorbije maanden werkbare protocollen, draaiboeken en een sectorgids uitgewerkt. Dat gebeurde in nauw overleg tussen het kabinet, de sector, virologen en andere experten. Vanuit die wetenschap gaan we nu samen de laatste gesprekken in met de experten die de adviezen opmaken voor de Nationale Veiligheidsraad.

Meer info:

Olivier Van Raemdonck, woordvoerder Minister Jambon

Tom Kestens, namens Crisiscel Cultuur 


Eerder bericht :
In de aanloop naar de GEES en de Nationale Veiligheidsraad van donderdag 20/08 formuleert de Crisiscel Cultuur haar eisen voor de Cultuursector:
1. werk op basis van capaciteit van onze zalen met een minimum zaalbezetting van minstens 60%
2. verleng steunmaatregelen
3. er is dringend nood aan een integraal relanceplan tot eind 2021


Foto Campo Solar door Michelle Geerardyn