OVERZICHT STEUNMAATREGELEN VOOR KUNSTENAARS & CULTUURWERKERS

In tijden van COVID-19 bundelen we hier de subsidies/ondersteuning die de Stad Gent voorziet, maar ook de Federale en Vlaamse steunmaatregelen via een handig overzicht van onze collega's bij Brussels Kunstenoverleg, waarvoor dank.

STEUNMAATREGELEN GENT (via Dienst Cultuur) 

Stad Gent voorziet relance-subsidie en huurcompensatie voor culturele verenigingen als steun tijdens coronacrisis. Aanvraag indienen kan vanaf 26/10. 

Meer info via https://cultuur.stad.gent/nl/news/stad-gent-helpt-de-door-coronacrisis-geteisterde-culturele-verenigingen

Alle subsidies voor Cultuur in Gent, vind je hier https://cultuur.stad.gent/nl/subsidies

 

STEUNMAATREGELEN FEDERAAL / VLAANDEREN / BRUSSEL

Dit overzicht van onze Brusselse collega’s richt zich op cultuurwerkers, organisaties en kunstenaars in Brussel, maar verzamelt en update (!!) ook het overzicht van Federale en Vlaamse steunmaatregelen… Handig! Dank RAB/BKO!!

Surf nu naar https://rabbko.be/nl/nieuws/covid-19-secteur-culturel-aperçu-des-mesures-de-soutien-en-région-de-bruxelles-capitale

 

STEUNAANVRAAG ACTEURSPENNING

Alle acteurs die het vandaag bijzonder moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen, kunnen een steunaanvraag indien bij De Acteurspenning. Omwille van de ernst van de gevolgen van de COVID19-crisis in de sector heeft het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, een deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode steun te bieden aan ALLE acteurs en actrices , ongeacht hun leeftijd .

Er werd hiervoor een speciale pagina aangemaakt : https://acteurspenning.be/corona

 

JUIST IS JUIST – www.juistisjuist.be

Juist is Juist definieert heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector. Het doet dat voor alle disciplines: podiumkunsten, muziek (van pop tot klassiek), beeldende en audiovisuele kunsten. Iedereen die creëert, speelt, tentoonstelt, cureert en resideert heeft dankzij Juist is Juist toegang tot informatie over juiste arbeidsrelaties. En dat voor alle betrokken partijen: opdrachtgevers en opdrachtnemers, producenten en coproducenten, presentatieplekken en bespelers.

Juist is Juist is een kennisplatform met toolbox dat de nodige handvatten aanreikt om op basis van een gelijkwaardig partnerschap in een samenwerking te stappen. Juist is Juist houdt er rekening mee dat fair practices al naargelang de context kunnen verschillen – zonder daarbij ooit de juridische en solidaire basisprincipes ter discussie te stellen.

Juist is Juist bestaat uit twee delen:

  • Een richtinggevend kader met algemene principes en afspraken.
  • Een toolbox met instrumenten waar iedereen in de sector mee aan de slag kan en die onderhandelingsgesprekken transparanter en makkelijker kunnen laten verlopen. Tools om de principes en afspraken te realiseren dus. Het zijn toegankelijke instrumenten die alle betrokkenen empoweren om geïnformeerd aan een (artistieke) samenwerking te beginnen.