Het GKO verwelkomt Niek Verlinden!

Niek Verlinden vervoegt het Gents Kunstenoverleg! Samen met coördinator Amani El Haddad en het team zal ze de samenwerkingen en overleg faciliteren binnen het brede culturele middenveld, met het stadsbestuur en de diensten en tussen de andere sectoren in Gent.

Na een aanwervingsprocedure gejureerd door verschillende leden van het Petit Comité, besliste het bestuur om Niek Verlinden aan te stellen als co-coördinator van het Gents Kunstenoverleg.

Niek is geen onbekende in Gent. Na haar opleiding in de kunstwetenschappen en cultuurmanagement, startte ze haar professionele carrière in NTGent. Ze begon er binnen productie, groeide door naar artistieke planning om uiteindelijk coördinatie van personeelszaken op zich te nemen. Die ervaring nam ze mee naar kunstencentrum VierNulVier waar ze samen met de algemene directie het personeelsbeleid vorm gaf en ervaring opdeed in het beleidsmatige en bestuurlijke aspect van de organisatie. Vijf jaar geleden maakte Niek de overstap naar het bovenlokale niveau waar ze bij oKo (overleg kunstenorganisaties) aan de slag ging. OKo is de sectorfederatie, netwerkorganisatie en werkgeversfederatie voor de professionele kunsten. Net als het GKO op Gents niveau, verenigt en informeert oKo de gesubsidieerde kunstorganisaties en nemen zij standpunten in op vlak van Vlaams cultuurbeleid. Niek werkte er eerst als netwerkcoördinator, haar grote passie, later als beleidsmedewerker ‘werkgeverschap en tewerkstelling’.

Ook oKo kijkt met trots terug op Niek haar verwezenlijkingen: Tijdens de coronacrisis hielp ze op alle complexe vragen rond personeelsbeleid  en –admininstratie een antwoord te vinden en werd zo een onmisbare bron van steun voor de sector. Juist is Juist, het afsprakencharter rond eerlijke principes voor samenwerking in de Kunstensector, was nooit het kwalitatieve kader geworden dat het vandaag is zonder haar inzet. Het was er waarschijnlijk zelfs nooit geweest.  

Samen met Sociaal Fonds Podiumkunsten (SFP) werkte ze een beleidskader en toolbox ter preventie van grensoverschrijdend gedrag in de Kunstensector uit. Daarnaast is ze al een aantal jaar een zeer gewaardeerd lid van het beheerscomité van SFP.  

Over haar overstap naar het Gents Kunstenoverleg zegt Niek het volgende:

“Gepassioneerd door kunsten en cultuur, en met mijn ervaring binnen het oKo-netwerk, geloof ik sterk in mijn toegevoegde waarde voor het Gents Kunstenoverleg.

In deze nieuwe uitdaging bundel ik mijn liefde voor kunst en mijn verbondenheid met Gent, wat mijn motivatie alleen maar versterkt. Laten we samen streven naar een bruisende kunst- en cultuurscene in onze stad!”

Als je aan vrienden en voormalige collega’s vraagt wie Niek is, omschrijven ze haar als iemand die rust, stabiliteit, vertrouwen en structuur brengt in een organisatie. Iemand met kennis van zaken, een positieve verbinder die met zorg en aandacht voor ieders welzijn in het leven staat.

We kijken er heel erg naar uit om samen met haar onze organisatie verder vorm te geven. 

Vanaf komende week zal Niek één dag per week werken voor het Gents Kunstenoverleg. Vanaf juni gaat ze voltijds aan de slag.

(foto door Sara Standaert)