Energierapport GREENTRACK Gent ism Werkgroep Ruimte / Energy Report GREENTRACK Ghent in cooperation with Working Group on Space

SAVE THE DATE : Lancering 19 oktober + actie 'Grootouders Voor Klimaat'
SAVE THE DATE: Launch 19th of October + action ‘Grandparents for Climate'

 

Greentrack Gent beet zich het afgelopen half jaar vast in EnergieID en het rapport van het energieverbruik van de cultuurhuizen in Gent. Dat rapport wordt vanuit GKO/GT gelanceerd op 19 oktober. We koppelen dit moment aan een werkgroep Ruimte van 11 tot 13u, die in teken van het energieverbruik en de hoge energiekosten zal staan. 

In de namiddag om 14u trekken we dan naar de Gentse actie van Grootouders voor het klimaat. GKO/Greentrack ondersteunt dit initiatief mee en wil de Gentse cultuur oproepen om massaal mee op straat te komen.

Praktisch 19/10 – SAVE THE DATE 

11-13u: werkgroep Ruimte XL + lancering rapport EnergieID
13u-14u: broodjesmaaltijd

14u-16u: aansluiten bij straatactie Grootouders voor het Klimaat 

Meer info volgt … 

 

(English below)

Greentrack Ghent spent the past 6 months working on EnergyID and the report of the energy consumption of the cultural houses in Ghent. This report will be launched by GKO/Greentrack on 19 OctoberWe will link this moment to a Working Group on Space from 11 a.m. to 1 p.m.which will focus on energy consumption and the high energy costs. 

At 2 p.m. in the afternoon, we will go to Ghent’s Grandparents for Climate. GKO/Greentrack supports this initiative and wants to call Ghent’s culture to take to the streets en masse.

Practical info 10/19 – SAVE THE DATE 
11 a.m. 1 p.m.: Working Group on Space XL + launch EnergyID Report
1 p.m. 2 p.m.: sandwich lunch
2 p.m. 4 p.m.: join street action Grandparents for Climate 

More info follows…