Nieuwsbrief juli 2020

Gentse Cultuurzomer, Zomersalon 2020, Corona Crisis Groep, en nog veel meer...

Vandaag zouden de Gentse Feesten van start gaan maar een virus strooide roet in de botram mee uufflakke en de Irish Coffee.

GKO laat het hoofd niet hangen en start vandaag 17 juli met de
Gentse Cultuurzomer & Zomersalon 2020: Buy Local

Schrijf ook 29 juli om 20u in de agenda voor een samenkomst van de denktank ‘Corona Crisis Groep‘, iedereen welkom.

Dit en nog meer nieuws in deze nieuwsbrief. 


GENTSE CULTUURZOMER & ZOMERSALON 2020: BUY LOCAL

Vanaf vandaag 17 juli start de online & offline tentoonstelling ‘ZOMERSALON 2020’. Op www.gentsecultuurzomer.be en in Kunsthal Gent kan je maar liefst 587(!) kunstwerken van Gentse Kunstenaars vinden. De eerste werken vonden vandaag al een koper… Neem snel een kijkje!

De ‘offline’ tentoonstelling in Kunsthal loopt nog tot 30 augustus. Dit weekend zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Reserveer jouw tijdslot via www.kunsthal.gent. Hou er rekening mee dat er slechts een aantal mensen tegelijkertijd binnengelaten worden.

Op ons platform Gentse Cultuurzomer kan je trouwens niet enkel de kunstwerken kopen, maar ook een artiest boeken (al 75(!) particulieren, verenigingen/organisaties deden een aanvraag) of je kan een bijdrage doneren om ons platform te ondersteunen!

Vele kleinschalige culturele activiteiten én het online en offline platform ‘Zomersalon 2020’ vormen samen één solidair geheelvoor en door Gentenaars. Met respect voor artiest en publiek: De Gentse Cultuurzomer 2020, een initiatief van Gents Kunstenoverleg in samenwerking met tal van kunstenaars en culturele organisaties in tijden van corona.


GKO Café – CORONA CRISIS GROEP – 29 JULI – 20u
(SAVE THE DATE – locatie wordt nog bevestigd – aparte uitnodiging volgt)

De voorbije 2 samenkomsten van deze denktank waren super interessant. De kennisdeling op een openhartige manier biedt inspiratie voor anderen. Na 2 ZOOM-sessies gaan we nu voor een ‘live-bijeenkomst’ met opnieuw 5 sprekers uit culturele organisaties uit verschillende disciplines. Iedereen is welkom. Aparte uitnodiging mét inschrijvingslink volgt midden volgende week.

Vorige sprekers waren Vooruit, Vlaams Museumoverleg, VOEM, Filmfestival Gent, Kompass Klub, Abstrkt EventsHandelsbeursKopergieteryGreentrackLODRefu Interim.

Thema van het GKO Café:
Hoe heeft deze gedwongen reset onze manier van werken beïnvloed, de programmering, de financiering, … Nu ook in onze sector de kwetsbaarheden werden blootgelegd… Wat hebben we geleerd? Wat hebben we veranderd de voorbije maanden? Wat denken we mee te nemen naar de toekomst?

En ongetwijfeld heeft de crisis ook de plannen voor de zomer & het najaar beïnvloedt. Wat zijn de vooruitzichten? Vloeiden hier alternatieve samenwerkingen uit voort?  … We belichten enkele punten die voor de organisaties een positieve verandering betekenden.


NIEUWE WEBSITE / NIEUWE ACTIES

De nieuwe website www.gentskunstenoverleg.be krijgt stilaan vorm. In de toekomst nodigen we jou uit om regelmatig onze webstek te bezoeken en zicht te krijgen op acties en documenten. (under construction)

Wat stond de voorbije maand(en) op het programma:
– opvolging acties en denktanken ihkv de corona-crisis: Gentse Cultuurzomer & ‘Zomersalon 2020: Buy Local’
– aanwerving halftijdse functie binnen de permanente werkgroep ‘Diversiteitswerf‘. Vanaf midden augustus start Nathalie Van Laere als coördinator.
– afstemming met overlegplatformen ‘Cultuur’ op Vlaams en Federaal niveau, met vorige week nog de doorbraak in het dossier ‘Tijdelijke toegang tot werkloosheid voor kunstenaars, cultuurwerkers en technici
– bespreking lokale verdeling van ‘noodfonds voor Cultuur, Sport & Jeugd‘ en afstemming met Cultuurraad Gent https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/noodfonds
– indienen dossier voor de Vlaamse subsidie ‘Innovatieve Partnerprojecten‘: De digitale en ruimtelijke transitie van het ecosysteem Cultuur in Gent: Making The City. In samenwerking met Stad Gent, We Connect Data, Samenwerk, Ministry of Makers, Greentrack Gent en werkgroep ‘Landschapstekening’.
– toetsingsgroepen rond beleidsaanbevelingen ‘Ruimte Voor Kunstenaars In De Stad
– opstart nieuwe actiegroep ‘Kunstenaars met een beperking
– verkennend gesprek met DKO en Amateurkunsten over mogelijke samenwerkingen in de toekomst
– bespreking rond Arsenaalsite en mogelijke tijdelijke invulling
– …

Extra:

Vanaf vandaag kunnen mensen die in de culturele sector werken en tussen de mazen van het net aan bestaande steunmaatregelen vallen, een Vlaamse cultuurcoronapremie tot 1.500 euro aanvragen. Wie een premie aanvraagt moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De aanvraag zelf gebeurt via een speciaal ontwikkelde tool. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 augustus.

Culturele organisaties die al gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid kunnen vanaf 27 juli een bijkomende subsidie aanvragen. Hiervoor wordt nog een tool gebouwd. Ook zij zullen tot 31 augustus een aanvraag kunnen indienen. => www.vlaanderen.be/coronapremie

TOT OP DE “GENTSE FEESTEN”! HOU HET KLEIN, VEILIG EN GEESTIG!