Stel je kandidaat voor het PETIT COMITé van Gents Kunstenoverleg!

Elk jaar wordt 1/3de van de leden van Petit Comité van Gents Kunstenoverleg vervangen. Dit jaar wil dat zeggen dat 5 van de 16 leden hun plaats afstaan. Heb je een grote affiniteit en betrokkenheid bij cultuur en wil je je kandidaat stellen? Doe dat voor 1 juni!

 

Het Petit Comité fungeert als de Algemene Vergadering van het Gents Kunstenoverleg en komt maandelijks samen (op de 2de vrijdag van elke maand). Het Petit Comité heeft de verantwoordelijkheid om haar diversiteit in samenstelling maximaal te garanderen. Dit op vlak van de kunstdiscipline die de leden vertegenwoordigen maar ook op vlak van leeftijd, gender, herkomst en inzet voor een sociaal-rechtvaardige duurzame samenleving.

Leden kunnen individuele kunstenaars zijn, cultuurwerkers uit organisaties, klein of groot, gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd, studenten of liefhebbers met een hart voor cultuur. Steeds hebben zij het belang van de globale sector en samenleving voor ogen. Een mandaat duurt minstens 1 jaar en maximum 3 jaar. Alle leden van het Petit Comité zetelen ten persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van een organisatie.

Op 27 juni – tijdens De Grote Vergadering van Gents Kunstenoverleg (save the date!) – worden dan de nieuwe leden voorgesteld.

Meer informatie over Petit Comité en structuur GKO via https://gentskunstenoverleg.be/wp-content/uploads/2020/07/Startnota-Kunstenoverleg.pdf