Maak jou als culturele/creatieve actor bekend op OpenCreatives.Gent // Announce yourself as a cultural/creative actor on OpenCreatives.Gent

En deel zelf infosessies, oproepen, vacatures, nieuws, ... die interessant zijn voor de Culturele en Creatieve Community in Gent.
And share info sessions, calls, vacancies, news, … which are interesting for the Cultural and Creative Community in Ghent.

Surf naar www.OpenCreatives.Gent

Hier vind je een ruimte voor jouw creatieve praktijk. Letterlijk… én figuurlijk. Een ruimte om jouw eigen skills te presenteren, en om de talenten, projecten, infosessies en oproepen van anderen te ontdekken.

Resultaat: jij vindt wie of wat je zoekt, anderen vinden jou, samen vind je een creatieve oplossing.


(read English below)

Go to www.OpenCreatives.Gent

Here you will find a space for your creative practice. Literally… and figuratively. A space to present your own skills, and to discover the talents, projects, info sessions and calls of others.

Result: you find who or what you are looking for, others find you, together you find a creative solution.