2de enquête Landschapstekening: ‘Ruimte voor maken en delen’

De Landschapstekening Kunsten Gent is een initiatief van het Gents Kunstenoverleg in samenwerking met de Dienst Cultuur van de Stad Gent. Wij maken een stand van zaken op van het landschap en zoeken samen met jou naar waar het heen moet, kan en mag de komende jaren. Vul nu de enquête in en meld je aan voor de online sessie op 25/2 !!

De Landschapstekening Kunsten Gent is een initiatief van het Gents Kunstenoverleg in samenwerking met de Dienst Cultuur van de Stad Gent. Wij maken een stand van zaken op van het landschap en zoeken samen met jou naar waar het heen moet, kan en mag de komende jaren.

VUL HIER DE ENQUÊTE IN ‘Ruimte voor Maken & Delen’ => https://www.survio.com/survey/d/F7X9A6M7O1Y6Q9X0K

Al sinds het prille begin van het Gentse Kunstenoverleg (GKO), bleek “ruimte voor kunstenaars” hoog op de agenda te staan. Het resulteerde in verschillende acties rond culturele ruimte in onze stad en het oprichten van een permanente werkgroep binnen het GKO. Die komt regelmatig samen, overlegt op vaste basis met de Gentse Stadsbouwmeester en houdt contact met de werkgroep “tijdelijke invulling” binnen de Cultuurraad.

Bovendien staan er heel wat boeiende culturele infrastructuurplannen op stapel in Gent – en ook de Stad lijkt nadrukkelijk te willen blijven inzetten op dit thema:

“We willen van Gent een vrijplaats maken waar kunstenaars en creatievelingen alle ruimte en ondersteuning vinden om te creëren. Kunst moet de politiek en de maatschappij blijven uitdagen. Zowel artistieke creatieplekken als makers en presentatieplekken verdienen onze steun.” (Uit: Ambitie en durf voor Gent – Bestuursakkoord 2019-2024)

“Er is in een stad even zoveel en even zo diverse culturele infrastructuur nodig als er culturele disciplines zijn. Er is ook nood aan ‘witruimte’ die ad hoc werk en/of toekomstige ontwikkelingen toelaat. Culturele infrastructuur is een conditio sine qua non voor een rijk cultuurleven. Gent scoort in het algemeen niet slecht op het vlak van culturele infrastructuur…. Culturele infrastructuur in Gent betekent: podiumkunsten-infrastructuur, museale/erfgoed infrastructuur, infrastructuur voor de beeldende kunsten en tijdelijke invullingen voor projectmatig onderzoek, experiment, ontwikkeling.” (Uit: Cultuur – het verbindende DNA – Beleidsnota Cultuur van de stad).

Meer dan genoeg redenen om onze focus binnen het traject van de landschapstekening in deze tweede participatieve ronde volop te richten op… ruimte.

·      In een eerste luik willen we polsen hoe het met jullie gaat, in deze Corona-tijden, m.b.t. ruimtegebruik.

·      Daarna schotelen we jullie een aantal ruimtevragen voor rond toekomstige presentatie-noden, werk/atelierruimte en de plaats van cultuur binnen stadsontwikkeling en rond het delen van ruimte.

·      Tot slot vragen we je nog een blik te werpen op een eerste inventaris van Gentse culturele infrastructuurdossiers die we de komende jaren mogen verwachten.

Voor deze ronde nodigen we graag alle deelnemende organisaties die zelf over infrastructuur beschikken uit om deze enquête verder te verspreiden binnen het eigen netwerk van kunstenaars, makers, muzikanten, collectieven, gezelschappen zonder eigen infrastructuur. We hopen zo ook het palet aan stemmen, meningen en oplossingen uit te breiden. Bedankt alvast!

We hopen dat je tijd kan en wil maken om mee te praten en te denken. Wie vragen, opmerkingen, suggesties of andere feedback heeft: laat niet na ons te mailen: landschapstekening@gentskunstenoverleg.be

Meer info over de ‘Landschapstekening Kunsten Gent’ vind je hier => https://gentskunstenoverleg.be/landschapstekening-kunsten-gent-tijd-voor-actie/

#Landschapstekening Kunsten Gent