Nieuw Gents cultuurproject op de Arsenaalsite

Verschillende Gentse cultuurpartners slaan de handen in elkaar om enkele gebouwen op de voormalige NMBS-site in Gentbrugge te herbestemmen voor kunst en cultuur. Een deel van de centrale werkplaats “Arsenaal” in de Gentse stadsrand wordt zo een gedeelde plek die artistieke kruisbestuiving stimuleert en een antwoord biedt op de roep om nieuwe, bijkomende ruimtes in Gent te vrijwaren voor kunst en cultuur.

30 september 2021 / Lees hier een Stad van zaken Arsenaalsite… 

—-

Voor de projectoproep “Tijdelijke bezetting van de Arsenaalsite te Gentbrugge” die de NMBS en de stad Gent op 29 maart 2021 lanceerden, dienden verschillende culturele partners met de Gentse projectontwikkelaar Revive een voorstel in. De partners tekenden in voor een gezamenlijk project dat een gedeelte van de site gedurende 4 jaar tijdelijk zal invullen. Concreet zullen NTGent, Handelsbeurs concertzaal, Voo?uit, CAMPO, Minard, Ultima Thule, LOD muziektheater, Democrazy, cirQ, Kopergietery, KASK & Conservatorium school of arts, NUCLEO, … gezamenlijk een cultureel platform oprichten dat zal instaan voor de ingebruikname van enkele specifieke gebouwen. De komende weken en maanden zullen de plannen voor deze locaties concreet in een co-creatietraject met alle betrokkenen en de buurt worden uitgewerkt.
(* lees duiding bij context onderaan)

Door middel van open en gerichte calls zullen kleine en grotere spelers uitgenodigd worden om de ruimte benutten voor ontwikkeling (ateliers, repetities, workshops, opnames, …) en presentatie (toonmomenten, voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, …), voor korte en langere termijn. Zowel inhoudelijk-artistiek als organisatorisch willen de partners zich verhouden tot het topic van duurzame stadsontwikkeling, samen met de buurt en de andere tijdelijke gebruikers van “Arsenaal”. Nieuwe, genereuze samenwerkingsmodellen over de kunstdisciplines heen en gemengde activiteiten op de site zullen leiden tot een aantrekkelijk, kwaliteitsvol en laagdrempelig programma.

Uit nood aan plaats en ruimte. Uit nood aan verbinding. Uit nood aan een plek waar experimenteren kan en mag. Uit nood aan een creatieve vrijhaven. Uit nood aan een stad die muziek, nightlife, en evenementen omarmt. Uit noodzaak omdat verscheidene creatieve hotspots in Gent op korte termijn zullen verdwijnen. Omdat Gent niet enkel een stad is waar men woont, maar ook waar men werkt, leeft, eet, drinkt, feest, innoveert, onderneemt, maakt, ontwikkelt, en experimenteert. Omdat samenwerken versterkt en blijft uitdagen.” – Robert Monchen over Arsenaal


Context en standpunt culturele partners

Iedereen binnen de werkgroep is zich bewust van de grotere maatschappelijk context waarin de problematiek van de Arsenaal-site besloten ligt.  We onderkennen de mechanismen van het instrumentaliseren van kunstenaars en cultuur, het proces van gentrificatie, de speculatiezucht, de nood aan trage stadsontwikkeling en een adequaat woonbeleid, de behoefte aan duurzame en sociaal innovatieve praktijken, een leefbare stad en publieke ruimte.

Het fenomeen van verdringing, gentrificatie en winstoptimalisatie kan op meerdere manieren een halt toegeroepen worden. Dit kan door op de barricaden te staan, de publieke opinie te bespelen, of politieke actie te ondernemen.

Met onze actie spelen we niet naïef mee in ontwikkelingen die onafwendbaar zijn. Integendeel. We zetten een doelbewuste, strategische stap om de Arsenaal-site de best mogelijke bestemming te geven. Het aandeel van cultuur binnen de mix van vele noodzakelijke maatschappelijke functies moet gerealiseerd worden.

Een eerste, pragmatische stap is het vrijwaren van een zone voor cultuur binnen de mogelijkheid van een tijdelijke invulling. Het doel is een permanente verankering van kunst en cultuur op deze belangrijke plek binnen de stedelijke omgeving.

Niets weerhoudt ons om deze problematiek ook tijdens het artistieke programma van een tijdelijke invulling aan bod te laten komen via debatten of publieke discussies. Het lijkt ons zelf een evidentie om onze aanwezigheid op de site te koppelen aan deze urgente en actuele maatschappelijke discussies en het debat mee te voeren.

De werkgroep houdt voor ogen dat het uitgewerkte operationele kader ook van toepassing moet zijn in andere constellaties en bruikbaar wanneer we in de toekomst met andere partners in zee zouden gaan.


LEES HIER de notities van de werkgroep Arsenaal, inhoudelijk en artistieke invulling

=> https://gentskunstenoverleg.be/wp-content/uploads/2021/08/Verslag-werkgroep-inhoudelijk-Arsenaal-definitief.pdf

 

DANK VOOR BEGRIP !!! Dit proces is snel maar gefundeerd tot stand gekomen. We zijn zelf nog volop het financiële en het praktische aan het onderzoeken. Hou deze pagina in de gaten voor infosessies en open calls !!! 

 

Contact:
Voor cultuurpartners – Daan Vander Steene – Zakelijk directeur NTGent
e-mail: daan.vander.steene@NTGent.be gsm: 0485 57 22 41

Algemene vragen – Frederik Sioen – Coördinator Gents Kunstenoverleg
e-mail: sioen@gentskunstenoverleg.be 

Voor Revive – Susanne Koolhof Impact Manager Revive
e-mail: susanne@revive.be gsm: 0488/27.27.04


 

LEES OOK =>

Kunstenaar zkt. betaalbare ruimte met langetermijnperspectieven (bron: Kunstenpunt) => https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/kunstenaar-zkt-betaalbare-ruimte-met-langetermijnperspectieven/