LANDSCHAPSTEKENING KUNSTEN GENT (1) – Resultaten Enquête ‘Diverser en breder’

Januari was diversiteitsmaand in het traject van de Gentse Landschapstekening Kunsten. Lees hier de eerste resultaten / analyses.

Voorafgaand aan de online focussessie op donderdag 28 januari (met 47 aanwezigen), namen alvast 38 organisaties/individuen deel aan de enquête.

Die eerste resultaten en analyses kun je bekijken via deze link => https://spark.adobe.com/page/NBtZTeIzrdHwQ/

De enquête is nog steeds geactiveerd, en we roepen op deel te nemen, voor zij die dat nog niet deden.

VUL NU DE ENQÊTE ‘DIVERSER & BREDER’ IN => https://www.survio.com/survey/d/A6G/diversiteit

“Tip: als je in een culturele organisatie werkt, plan een moment in met enkele collega’s om de enquête te bespreken om zodoende gedragen antwoorden te kunnen formuleren.”

MEER INFO:

Je kan je nog steeds inschrijven voor het traject Landschapstekening. Op deze website alle info  => https://gentskunstenoverleg.be/landschapstekening-kunsten-gent-tijd-voor-actie/

Heeft u vragen over het ‘Netwerk Diversiteit & Inclusie’ dan kan u terecht bij onze collega Nathalie Van Laere => nathalie@gentskunstenoverleg.be

#Landschapstekening Kunsten Gent