LANDSCHAPSTEKENING KUNSTEN GENT (3): Resultaten ‘Duurzaam in Denken en Doen’

In maart lag de focus in het traject van de Gentse Landschapstekening Kunsten op "duurzaamheid in denken en doen". Enerzijds met een blik op de ecologische voetafdruk van onze cultuursector, anderzijds met de vraag wat een duurzame heropstart na corona kan betekenen...

Hoe zijn cultuurorganisaties de voorbije jaren aan de slag gegaan met het verkleinen van hun ecologische voetafdruk? Zijn er dingen gekanteld in de juiste richting? Wat blijft hardnekkig om aan te pakken? Hoe zien we onze werkingen hierrond de volgende jaren verder evolueren? Deze vragen vormen het eerste deel van de enquête en werden opgesteld ism Greentrack Gent.

In het tweede deel verbinden we duurzaamheid aan de Coronacrisis waar we ondertussen al een jaar mee te kampen hebben. Enerzijds willen we polsen naar jullie inschatting van de duurzaamheid van de maatregelen die door de stad en andere overheden werden genomen. Anderzijds willen we jullie een aantal stellingen voorleggen over de keuzes die we kunnen maken bij de heropbouw van onze culturele sector.

LEES HIER DE RESULTATEN VAN DE 3DE RONDE => https://spark.adobe.com/page/GyPmIlf9EPLmP/