Working In The Arts

Via www.workinginthearts.be krijg je de kans om concrete uitdagingen en mogelijke oplossingen in je huidige arbeidsstatuut op de politieke agenda te brengen

Dag artiesten/kunstenaars/cultuurwerkers, mis het moment niet. Grijp je kans voor een beter statuut en roep iedereen uit de sector op om het debat te voeden.

Via www.workinginthearts.be krijg je de kans om concrete uitdagingen en mogelijke oplossingen in je huidige arbeidsstatuut op de politieke agenda te brengen. Je krijgt de kans om deze uitdagingen te beargumenteren, kracht bij te zetten en te luisteren naar ervaringen van collega’s. Collega’s in de brede zin van het woord. Dit participatietraject organiseert een online forum en focusdebatten over de grenzen van de disciplines, landstalen en regio’s heen. Deze uitdagingen en voorstellen zullen gebundeld worden en als input dienen voor een Technische Werkgroep die recentelijk werd opgestart en waar technische experts concrete voorstellen zullen uitwerken die beantwoorden aan de noden van het veld.

Deze aanpak is historisch omdat we ervoor kiezen om met jou als ervaringsdeskundige in gesprek te gaan vooraleer een nieuwe regeling wordt uitgewerkt.

The floor is yours.

#workinginthearts