Nieuwe samenstelling Petit Comité GKO / New composition Petit Comité GKO

5 nieuwe namen vervoegen de 'vinger aan de culturele pols'
5 new names join the ‘finger on the cultural pulse'

 

Het Petit Comité fungeert als Algemene Vergadering van vzw Gents Kunstenoverleg die uit 16 leden bestaat. Elk jaar verandert 1/3de van de samenstelling. Bij de selectie van nieuwe kandidaten houden we rekening met gender, kunstdiscipline, leeftijd, origine en link met ecologie en duurzaamheid. We waren blij dat meer dan 40 (diverse) kandidaten zich aandienden om deze groep, die als ‘vinger aan de culturele pols fungeert’, te vervoegen. Uit die kandidaten werden 5 personen gekozen. Het Petit Comité komt maandelijks samen.

Welkom Idries Bensbaho, Imane Karroumi, Nele Keukeleir, Emiel Lenaerts & Bregje Provo.
Andere leden zijn: Patrick Allegaert (voorzitter), Anyuta Wiazemsky Snauwaert, Franky Devos, Johan De Smet, Marjoleine Maes, Sofie Mercier, Luk Verschueren, Jamila Channouf, Stefaan De Winter, Nathalie De Neve & Alexandra Meijer.

Meer info over de werking van het Petit Comité & structuur van GKO in onze STARTNOTA

 

(English below)

The ‘Petit Comité serves as General Assembly of the NPO Gents Kunstenoverleg, which consists of 16 members. Every year, 1/3rd of the composition changes. When selecting new candidates, we take into account gender, art discipline, age, origin and link with ecology and sustainability. We were happy to see that more than 40 (diverse) candidates came forward to join this group, which acts as ‘a finger on the cultural pulse’. From those candidates, 5 people were electedThe ‘Petit Comitémeets on a monthly basis.

Welcome Idries Bensbaho, Imane Karroumi, Nele Keukeleir, Emiel Lenaerts & Bregje Provo.
Other members are: Patrick Allegaert (chairman), Anyuta Wiazemsky Snauwaert, Franky Devos, Johan De Smet, Marjoleine Maes, Sofie Mercier, Luk Verschueren, Jamila Channouf, Stefaan De Winter, Nathalie De Neve & Alexandra Meijer.

More info on the functioning of the Petit Comité & the structure of GKO in our STARTING NOTE