Open Call ‘Petit Comité’ Gents Kunstenoverleg 

Elk jaar wordt 1/3de van de leden van Petit Comité van Gents Kunstenoverleg vervangen. Dit jaar wil dat zeggen dat 6 van de 16 leden hun plaats afstaan. Lees verder als je je kandidaat wilt stellen...

Wil je jou kandidaat stellen, vul dan voor 6 mei onderstaande FORM in.

Het Petit Comité fungeert als de Algemene Vergadering van het Gents Kunstenoverleg en komt maandelijks samen. Het Petit Comité heeft de verantwoordelijkheid om haar diversiteit in samenstelling maximaal te garanderen. Dit op vlak van de kunstdiscipline die de leden vertegenwoordigen maar ook op vlak van leeftijdgender en herkomst. Leden kunnen individuele kunstenaars zijn of vertegenwoordigers uit organisaties, klein of groot, gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd. Ook studenten in de kunsten of brede cultuursector zijn welkom. Steeds hebben zij het belang van de globale sector voor ogen. Een mandaat duurt minstens 1 jaar en maximum 3 jaar.

Naast vertegenwoordigers uit de beeldende kunsten en podiumkunsten zijn we specifiek op zoek naar spelers uit events/nightlife, film, architectuur, literatuur, erfgoed en circus. De Raad van Bestuur van Gents Kunstenoverleg zal in samenspraak met de huidige 16 leden de mogelijke kandidaten selecteren op basis van bovenstaande criteria. Daarna volgt een gesprek. 

Op 31 mei – tijdens De Grote Vergadering van Gents Kunstenoverleg – worden dan de 6 nieuwe leden voorgesteld.


Leden die ons verlaten, maar wel nog actief blijven in andere werkgroepen van Gents Kunstenoverleg zijn Rik Vandecaveye (Minard – podiumkunsten), Peter Vandenabeele (Stadsbouwmeester – architectuur), Aristide Bandora (ABSTRKT Events – event/nightlife), Robert Monchen (vzw In de Ruimte – film, beeldende kunsten), Elif Lootens (studente) en Lies Leliaert (LOD – muziek/theater).

Leden die blijven zijn Patrick Allegaert (Vlaams Museumoverleg – erfgoed), Luk Verschueren (Cultuurraad – Algemeen cultuurbeleid), Sofie Mercier (Jeugdfilm / film), Marjoleine Maes (Kunsthal Gent – beeldende kunsten), Franky Devos (Vooruit – podiumkunsten), Valery Desmedt (LUCA School of Arts – design), Jamila Channouf (De Gentse Lente – multidisciplinair), Johan De Smet (Kopergietery – podiumkunsten), Anyuta Wiazemsky Snauwaert (Croxhapox – beeldende kunsten) en Ben Benaouisse (kunstenaar – beeldende kunsten)

Vul onderstaande FORM in voor 6 mei.

 

Open Call Petit Comité GKO