Waar kan de sector terecht deze zomer?

Bericht van TEAM COVEXIT - Sector Gids Cultuur

Beste Sectorgidslezer – (copy ‘nieuwsbrief TEAM COVEXIT – www.sectorgidscultuur.be)

Hoewel dit niet de laatste nieuwsbrief zal zijn van dit adres, is het wel de laatste nieuwsbrief die uitgaat van Team Covexit. Na 15 maanden crisismanagement is het tijd om de opvolging van deze materie over te laten in de vorm van een zachte exit. Dat betekent concreet dat het beantwoorden van sectorvragen door Team Covexit stopt. Het beleidswerk blijft verder lopen achter de schermen via het team van oKo en ook de website zal blijvend geüpdatet worden met de laatste maatregelen die na een OC of bij verschijnen van een MB ontstaan. Daar zal ook steeds een nieuwsbrief aan gekoppeld zijn. Maan iedereen in de sector dus zeker aan om zich in te schrijven op deze nieuwsbrief.

Het antwoord op de vraag waar de sector terecht kan, wordt in een filmpje van minder dan 1 minuut uit de doeken gedaan. Deel dit filmpje zeker intern en gerust extern!

 

 

Dan rest er ons enkel nog heel wat mensen te bedanken. Dat is in eerste instantie natuurlijk het kernteam, de meer dan 80 personen die gedurende 15 maand ons werk bijstonden met inzichten, opmerkingen, bijsturing, praktijkvoorbeelden… Door de co-creatieve aanpak konden wij als eerste sector in juni vorig jaar een sectorbreed gedragen protocol voorleggen. We bewezen dat samenwerken – ook in een danig brede sector als de onze – perfect mogelijk is. Laat het iets zijn dat in de toekomst kan blijven gebeuren!

Daarnaast hadden we graag alle partners bedankt die ons op dit traject ondersteunt hebben. We denken aan iedereen die in een werkgroep zetelde, externe experten en adviseurs die ons te woord stonden, overheden, steunpunten, sectororganisaties, vertegenwoordigers allerhande… Elke hulp – hoe klein of hoe groot ook – heeft ons uiteindelijk steeds dichter bij dit moment, deze transitie gebracht en heeft ervoor gezorgd dat dit alles rustig en veilig kan verlopen.

Ten slotte willen we jullie, de cultuurwerkers uit de brede sector, uitvoerig bedanken voor het vertrouwen, het begrip, het geduld, de volharding en de toewijding die wij mochten ervaren bij jullie. Het was een voorrecht jullie te kunnen vertegenwoordigen.

Veel succes deze zomer en we zien elkaar ongetwijfeld op een van de vele – goed georganiseerde – evenementen!

Warme groeten

Team Covexit