Nieuwe ‘Vuurgroep’ Diversiteit & Inclusie Gent

Het is zover! We kunnen en mogen eindelijk de nieuwe Vuurgroep voor Diversiteit & Inclusie aankondigen! 😊

We zijn alvast heel fier dat het op zo’n korte tijd is gelukt: om een nieuwe groep samen te stellen die een betere weerspiegeling is van onze superdiverse samenleving. Maar we zijn vooral dankbaar dat we de komende jaren mogen samenwerken met zoveel gebundelde expertise!

Amani El Haddad (voem vzw) – Aristide Bandora (abstrakt events) – Badra Djait (UGent coördinator diversiteit & gender) – Chokri Ben Chikha / Sietske de Vries (action zoo humain) – Jamila Channouf (de Gentse lente) – Bart Marius (museum dr. guislain) – Fatih De Vos (vzw graffiti – voorzitter Vuurgroep DIG) – Johan De Smet (kopergietery) – Rachida Lamrabet (coördinator scan&do) – Steven Heene (NTGent)Tom Rummens (LOD muziektheater) – Yilmaz Kocak (De Centrale)

Op 16 maart kwam de Vuurgroep voor het eerst samen. Hier lees je over de expertise en netwerken die iedereen binnenbrengt, alsook hun uitgesproken ambities voor een diverse en inclusieve Gentse kunst- en cultuursector.

Intussen staan de lerende netwerken ook niet stil. Hierrond gaan we in de eerste bijeenkomsten aan de slag:

  • CREATIE: hoe kunnen we (jonge) artiesten/kunstenaars (nog) beter ondersteunen in het ontwikkelen van hun talenten zodat ze doorstromen naar opleidingen of naar de kunstensector?
  • PROGRAMMATIE/PRESENTATIE: Hoe kunnen we vermijden om enkel te programmeren vanuit een wit, middenklasse referentiekader?
  • PUBLIEKSWERKING: Hoe communiceren we op een inclusieve manier met ons publiek? 
  • PERSONEELSBELEID: Wat zijn de voor- en nadelen van quota en postieve actie? 

 

Geef een seintje aan nathalie@gentskunstenoverleg.be als je hier nog vragen rond hebt of wilt aansluiten.