GREENTRACK Gent en GENTS KUNSTENOVERLEG vloeien samen!

Samen kunnen we nog krachtiger inzetten op één van de speerpunten en uitdagingen binnen ons netwerk: de Gentse cultuursector verduurzamen door samen in te zetten op een langetermijnproject van sociaal-ecologische duurzaamheid.

In het verleden was er reeds afstemming tussen Gents Kunstenoverleg en Greentrack Gent, maar samen staan we sterker.

Zo wordt GREENTRACK Gent, naast Netwerk Diversiteit & Inclusie (DIG!) en de Werkgroep Ruimte één van de 3 permanente werkgroepen binnen het Gents Kunstenoverleg. Dit betekent dat ecologie en duurzaamheid in elke samenkomst, in elk dossier en in elke actie van GKO hoog op de agenda komt. Zoals ook diversiteit, inclusie en ‘ruimte delen’ vaste ingrediënten zijn van onze gesprekken en beleidsadviezen. Met andere woorden: de ervaring, expertise, het netwerk en de  missie van Greentrack Gent, met een lange voorgeschiedenis als performant netwerk, wordt nu ook meegenomen in alle activiteiten van het Gents Kunstenoverleg.

Praktisch:

  • Nathalie De Coene en Eva Peeters blijven als freelancer werken als coördinatoren van de werking van Greentrack
  • na een proefjaar beslissen beide partners eind 2022 of de beide vzw’s ook juridisch in elkaar overgaan, met een vernieuwde Raad van Bestuur
  • in plaats van het vaste lidgeld per organisatie voor Greentrack evolueren we momenteel samen naar een ‘nieuw open model’ met ondersteunende partnerbijdrages van grote en middelgrote organisaties. Een solidariteitsprincipe ter ondersteuning ten aanzien van het ecosysteem cultuur in onze stad. Daarover snel meer…

 

Greentrack Gent blijft de gekende koers varen onder de noemer ‘Greentrack’, en zal de expertise delen via infosessies, workshops en nu ook via summer schools.

 

Lees hier meer over onze beweegredenen en over de geplande activiteiten van GREENTRACK GENT

https://greentrack.be/gent/news/2022/greentrack-gent-en-gents-kunstenoverleg-gaan-samen