MEMORANDUM CULTUURRAAD 2025-2030

Het memorandum van de Cultuurraad – waar ook Gents Kunstenoverleg actief aan heeft bijgedragen – is klaar!

Het MEMORANDUM CULTUURRAAD 2025-2030 vind je hier.

Met dit memorandum wil de Cultuurraad vooral vooruitblikken met Gent 2030 als horizon. Naast pertinente vragen, worden ook concrete voorstellen naar voren geschoven.

Hoe brengen we mensen dichter bij cultuur? Hoe geven we meer eigenaarschap aan kunstenaars en culturele verenigingen? Hoe zorgen we voor een gezonde en inspirerende culturele dynamiek waar iedereen zijn rol volwaardig kan opnemen? Hoe verbeteren we de condities voor cultuurwerkers en zorgen we voor meer dialoog en betrokkenheid?

De samenleving is in beweging en ook het cultuurbegrip en -beleving veranderen. In het memorandum – dat opgevat is als een voorstel voor een nieuwe ‘routeplanner’ voor het cultuurbeleid – wil de Cultuurraad een antwoord bieden op de kansen en uitdagingen die zich vandaag stellen. Door passende ondersteuning te voorzien voor nieuwe makers, door te investeren in ruimte voor cultuur, door drempels om deel te nemen aan cultuur weg te nemen en door de verschillende spelers in hun kracht te zetten door hen te erkennen en ondersteunen in hun rol.

De Cultuurraad Gent gaat het Memorandum de komende weken en maanden breed onder de aandacht brengen, in de eerste plaats bij de politiek. Maar ook bij al wie samen met ons een lans wil breken voor een toekomstgericht cultuurbeleid. Spread the word!

Meer info over de cultuurraad, memorandum en spontane adviezen vind je hier => https://stad.gent/nl/cultuur-vrije-tijd/cultuur/cultuurraad