PERSBERICHT Crisiscel cultuur (Vlaanderen): geef perspectief aan onze artiesten en publiek

Afgelopen week beslisten enkele lokale besturen om cultuurhuizen in te schakelen als vaccinatiecentra tot eind oktober. Dat resulteerde in een grote ongerustheid bij een aantal artiesten, die door de zoveelste golf van annulaties opnieuw hun hoop op spelen voor een publiek zien wegvallen...

[PERSBERICHT VOOR ONMIDDELLIJKE VERSPREIDING]

Crisiscel cultuur: geef perspectief aan onze artiesten en publiek

Afgelopen week beslisten enkele lokale besturen om cultuurhuizen in te schakelen als vaccinatiecentra tot eind oktober. Dat resulteerde in een grote ongerustheid bij een aantal artiesten, die door de zoveelste golf van annulaties opnieuw hun hoop op spelen voor een publiek zien wegvallen.

De Crisiscel Cultuur erkent de extra maatschappelijke rol die een aantal cultuurhuizen nu tijdelijk kunnen en moeten spelen in deze cruciale fase van crisisbeheersing. Wij zijn klaar om te helpen waar het moet. Van bij de start van de crisis zeggen we immers al dat de cultuur- en eventsector een strategisch deel van de oplossing kan en moet zijn in de testing- en vaccinatiestrategie van de overheden.

Maar de verontrustende signalen die ons dagelijks bereiken spreken boekdelen. Vele cultuurwerkers zijn de wanhoop nabij: waar de crisis hen nog niet financieel kopje onder duwde, dreigt de uitzichtloosheid en moedeloosheid van deze situatie dat nu wel verder te doen. Producenten weten niet wanneer ze kunnen heropstarten en zetten medewerkers en toeleveranciers nu al maanden in ‘on hold’. Cultuurhuizen zijn aan de zoveelste ronde uitstellen begonnen. De klokt tikt gewoon door. En ook in de maatschappij heerst coronamoeheid en malaise. Mensen willen weer veilig van cultuur kunnen genieten.

Maandenlang al is het onmogelijk om publieken live te ontvangen. Nochtans werkt cultuur met de allerstrengste protocollen en werd al bewezen dat dat veilig kan. De laatste maanden werkten we in overleg met virologen en beleid aan een veilig exitplan dat een voorzichtige heropstart mogelijk maakt. Wanneer komt dat op de politieke agenda? Dreigt onze sector nu (opnieuw!) als laatste terug te openen?

De culturele sector kan een helende rol spelen, door verstrooiing, verlichting en verbinding te brengen, op een veilige manier. Cultuur is een essentiële sector in onze samenleving, die deze crisis menselijk draaglijk kan houden.

Nu de vaccinatiestrategie wordt uitgerold is het hoog tijd voor een krachtig signaal van onze overheden. Wanneer krijgt de cultuursector de duidelijkheid waar iedereen naar snakt? Wij vragen snel om een helder perspectief en een rechtvaardig exitplan. Zolang we onze maatschappelijke rol niet ten volle kunnen opnemen, vragen we om de huidige ondersteuningsmaatregelen te verlengen. Kortom: wij willen duidelijkheid en perspectief om onze maatschappelijke rol opnieuw op te nemen.

Wij willen deze lente weer veilig aan de slag, mét publiek.

[EINDE PERSBERICHT]

De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en kunstwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De Crisiscel Cultuur is een deeltjesversneller die met de verenigde krachten van verschillende actoren de brede cultuursector door de Coronacrisis wil loodsen.