NIEUWSBRIEF / Corona vs. GKO

Beste collega's,

het zijn bizarre en barre tijden… deze crisis treft ons allen uitermate zwaar. We willen, als Kunstenoverleg Gent, bekijken wat we voor de sector in onze stad kunnen betekenen.

Beste collega’s,

het zijn bizarre en barre tijden… deze crisis treft ons allen uitermate zwaar. We willen, als Kunstenoverleg Gent, bekijken wat we voor de sector in onze stad kunnen betekenen.

We bekijken wat de voornaamste bezorgdheden zijn en samen met andere platformen en steunpunten op Vlaams niveau sturen wij aan op dringende noodmaatregelen voor onze sector. Informatie over het Covid-19-noodfonds en andere interessante artikels bundelden we in deze mail.

Hebben jullie nog bijkomende vragen of suggesties die voor de Gentse kunsthuizen en culturele organisaties (apart en gezamenlijk) een verschil kunnen maken, laat het ons weten. We zijn geen steunpunt of overheid, maar we bekijken graag waar we kunnen helpen.

We werkten ook een concrete online actie uit: #5voor12. We hopen dat jullie aansluiten. Zo hopen we met elkaar verbonden te blijven, intussen hoopvol uitkijkend naar het moment waarop we elkaar opnieuw ontmoeten.

1. VERSPREID MEE DE ONLINE ACTIE #5VOOR12

#5voor12
elke dag wat lucht, licht & virale cultuur
wat minder buiten, wat meer vanbinnen

#5voor12 is een actie van Kunstenoverleg Gent en is bedacht door een collectief van cultuurmakers in onze stad. Uit solidariteit met iedereen die deelt in de klappen: zelfstandige kunstenaars, medewerkers van kleine en grote organisaties, freelancers,… én uit respect voor ons publiek, geven we hen waar het nood aan heeft: een dagelijkse portie schoonheid en wijsheid.

Daarom delen we elke dag, om 5 voor 12 ’s middags, een filmpje, muziek, tekst, een verhaal, een brief, … mooie en wijze content, gelinkt aan deze bizarre tijd. Boodschappen die aansluiten bij de gevoelens die we allemaal ervaren in deze ontwrichtende en wankele situatie.

Elke dag cureert een Gentse organisatie onze Facebook-pagina. Wil je met jouw organisatie zelf eens een een dag curator zijn, laat het ons zeker weten!

Daarnaast roept Kunstenoverleg Gent alle Gentenaars en cultuurliefhebbers op om ook zelf boodschappen te delen met de hashtag #5voor12 en de link naar onze pagina ‘Kunstenoverleg Gent’. Zo verspreiden we een positief verhaal, in plaats van een virus.

2. TERUGBETALING TICKETS

Er zijn ongelooflijk veel evenementen uitgesteld of geannuleerd in Gent. De Vlaamse Regering stimuleert publiek om uit solidariteit geen terugbetaling van hun tickets te vragen.

In de longread van rekto:verso door Wouter Hillaert (State Of The Arts) komt ook een algemeen standpunt over ticketinkomsten aan bod, nu in heel Europa duizenden evenementen geannuleerd worden. Intussen melden vele Gentse partners dat ze de ticketinkomsten die hun publiek niet terugvraagt, zullen schenken aan artiesten die door de crisis hun volledige inkomen verliezen.

Lees dit artikel uit rekto:verso:

=> https://www.rektoverso.be/artikel/het-financile-slagveld-genaamd-corona

3. COVID-19-NOODFONDS

State Of The Arts heeft een MELDPUNT gecreëerd om een idee te krijgen van de omvang van de impact van het virus op de kunstensector en de individuele kunstenaar. Tienduizenden kunstenaars en cultuurwerkers hebben door annulering van voorstellingen, tentoonstellingen, draaidagen en concerten te maken met een drastisch verlies aan inkomsten.

SOTA wil zoveel mogelijk getuigenissen verzamelen om onze oproep tot steun van de verschillende Belgische regeringen kracht bij te zetten, aangezien ze deze steun ook voor andere sectoren hebben aangekondigd. Door je verhaal te delen zal duidelijk worden dat de precaire positie van kunstenaars en kunstwerkers door de huidige gebeurtenissen nog verder verslechtert.

Samen staan we sterker, dus hoe meer reacties, des te beter. Deel dit meldpunt met collega’s, vrienden en anderen in een vergelijkbare situatie.

=> http://state-of-the-arts.net

Lees hier ook het gezamenlijke statement van State of the Arts met GALM, NICC en de Acteursgilde.

=> http://state-of-the-arts.net/covid-19-noodfonds/

4. MEER INFORMATIE VOOR KUNSTENAARS & ORGANISATIES

Na spoedoverleg tussen een aantal steunpunten en belangenorganisaties uit de cultuursector, het kabinet van Minister van Cultuur Jan Jambon en het Departement Cultuur, Jeugd en Media bundelt het departement alle relevante informatie i.v.m. COVID-19 voor de cultuur- en jeugdsector op haar website. Het gaat dan bv. om de invloed van deze uitzonderlijke situatie op je subsidiedossier of verslaggeving, informatie over vrijwilligers en de gratis vrijwilligersverzekering en informatie voor ondernemers, werkgevers en organisaties.

=> https://cjsm.be/informatie-covid-19

CJSM heeft in samenwerking met Cultuurloket een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld. Hierin vind je o.a. meer info over recht op schadevergoeding, terugbetaling van tickets, recht op tegemoetkoming als zelfstandige etc.

=> https://cjsm.be/sites/cjsm/files/200314_vragen_en_antwoorden_covid19_002.pdf

GALM vzw zet de dramatische cijfers uit de muziekwereld in Vlaanderen op een rijtje en vraagt dringend naar noodmaatregelen: “De eerste cijfers van Unisono (het uniek platform van Sabam, PlayRight & Simim) leren dat er tot vandaag 2.822 evenementen zijn geannuleerd voor de periode van 13 maart tot 3 april! En waarschijnlijk weten we nog niet alles. Geëxtrapoleerd naar artistieke budgetten betekent dit dat er deze maand tussen de 8 en 12 miljoen euro artistieke inkomsten voor muzikanten verloren gaan. Ook (muziek)theaterauteurs verliezen op dit moment meer dan 400.000 euro, in het amateur- en beroepscircuit. Sabam berekent bovendien dat er daar bovenop voor auteurs meer dan 3,3 miljoen euro auteursrechtelijke inkomsten verloren gaan, een gevolg op langere termijn.” Lees het volledige artikel hieronder.

=> https://www.galm.be/post/corona-impact-dramatisch-asap-noodmaatregelen-gevraagd


Via het Kunstenpunt krijg je het volgende te lezen: ‘In de kunstensector combineren freelancers verschillende jobs, opdrachtgevers en sociale statuten. Vanwege de maatregelen die de verspreiding van het COVID-19-virus moeten tegengaan, werden veel opdrachten van freelancers geannuleerd. Ze vragen ze zich af waar ze terechtkunnen om het inkomensverlies bij ziekte of annulaties op te vangen. In ons land is bestaanszekerheid gekoppeld aan drie verschillende sociale statuten en dan wordt het voor kunstenaars puzzelen, zeker als ze artistieke en niet-artistieke jobs doen.

=> https://blog.kunsten.be/vervangingsinkomen-voor-kunstenaars-die-freelancen-92ad9440db9d

Als artiest of organisatie kan je ook 7/7 van 10u tot 18u terecht op de Corona-hotline van Cultuurloket. Die bereik je via 02/534 18 24.

Je vindt deze informatie ook op onze website www.kunstenoverleggent.be en op onze Facebook-pagina ‘Kunstenoverleg Gent’, nu omgedoopt tot ‘5 voor 12 – Kunstenoverleg Gent’. Volg ons en informeer op die manier zoveel mogelijk kunstenaars en organisaties.