Klankbordgroep culturele infrastructuur Gent

GKO zoekt een diverse groep van 15 profielen uit de brede Gentse cultuursector die 3 keer per jaar samenkomt om een stand van zaken op te maken over de Gentse culturele infrastructuur.

De bedoeling is informatie met elkaar te delen en stadsbreed te reflecteren over ruimtethema’s. De agenda wordt bepaald door de actuele werven op vlak van culturele infrastructuur. Maar ook door de ambities uitgesproken in de Gentse Landschapstekeningen Kunsten + Erfgoed en met het Strategisch Kader Culturele Infrastructuur van Stad Gent onder de arm. We doen dit in samenwerking met Cultuur Gent.

We willen een groep samenstellen die diverse perspectieven bundelt. Dit op vlak van sector en werkvorm (podium groot en klein, concert klassiek, concert pop/rock, nightlife, letteren, bib, cinema, amateurgezelschap, museum, erfgoedorganisatie, atelier, repetitieruimte, broedplaats, tijdelijke invulling, stadsinfrastructuur,…) als op vlak van specifieke expertise (gebouwbeheer, gebouwtechnieken, podiumtechnieken, veiligheid en comfort, diversiteit en toegankelijkheid, stadsontwikkeling, duurzaamheid en ecologie,…).

De eerste bijeenkomst is voorzien in april.

Ben je kandidaat om minstens 3 keer hierover samen te komen? Stuur jouw informatie en korte motivatie naar info@gentskunstenoverleg.be.
GKO voorziet een vrijwilligersvergoeding per werksessie voor wie deze rol niet kan opnemen binnen een vaste job