GETUIGENIS ‘Sound of Silence’ #2 – Kunstroute ‘Steengoed’ onthoofd

Omwille van een ‘politieke’ beslissing werd maanden werk, zonder overleg, teniet gedaan. Alle uitgenodigden dienden verwittigd te worden, alle werken moesten weer verdwijnen… alsof het nooit had bestaan.

“Elke expositie is een kans om te groeien als kunstenaar en om mensen te verbinden”
Getuigenis door Nick Proot
Op 7 maart 2020 werd ik als kunstenaar uitgenodigd om deel te nemen aan “STEENGOED” Oosterzele. Een kunstroute door het weidse landschap van Balegem met 21 locaties, half in de open lucht, over een span van 10 KM. Het evenement werd een tijdje on hold gezet tijdens de lockdown, maar op 11 juni kwam het verlossende bericht, de route zou doorgaan. Het zou me de kans geven om een ​​project waar ik de afgelopen 5 jaar aan werkte aan een groter publiek te laten zien in een prachtig kader. Ik verheugde me er eindelijk op om na de blijf-in-je-kot-periode enkele mensen in een veilige context te ontmoeten, mede omdat het een fiets / wandelroute was die mensen met mondjesmaat heen en weer stuurde. De mogelijke locaties werden bekeken, schetsen en voorbereidingen werden gemaakt en transport werd geregeld.
Mijn deelname bestond uit een drieluik, 3 installaties, die volledig waren afgestemd op de ruimtes voor de expo. Onder meer investeerde ik in een landbouwkas (12 x 3 m), een schaalmodel van de exporuimte (tuinbouwloods). 
Het opzetten van de installaties duurde 4 dagen van 12 uur met 2 personen. Het harde werk loonde en het resultaat was er, eindelijk klaar om te tonen. De dag erna, 2 dagen voor de opening, kregen alle kunstenaars een email van de organisatie dat de kunstroute de avond ervoor zonder overleg door het stadsbestuur was afgelast! Ik stond perplex, de locaties waar de werken werden tentoongesteld waren uitgerust met een suppoost die de veiligheid in de gaten moest houden (“lees afstandsregels), handgel en gezichtsmaskers. Zoals in alle winkels en restaurants nu het geval is. De locaties waren ruim en vaak in de open lucht. Een tuinbouwschuur waar een van mijn installaties stond was 20 bij 40m met een constante frisse luchtstroom … (800 m2 per 5 personen? !!) Verder had ik ook besloten om 1 persoon per keer binnen te laten om de bezoekers veilig te houden en de corona-regels te respecteren. Ten alle tijde konden de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden.
De ontelbare inspanningen en investeringen van alle betrokkenen bij deze kunstroute werden, omwille van een ‘politieke’ beslissing zonder overleg teniet gedaan. Alle uitgenodigden dienden verwittigd te worden, alle werken moesten weer verdwijnen… alsof het nooit had bestaan. 
Steengoed, Kunstroute Oosterzele, een kans die beter benut kon worden, waar heel veel energie, tijd en geld in vooraf ging.
enkele copypastes die het gebeuren kaderen:
Annelies A. Vanbelle schreef een tekst over de kunstroute ‘steengoed’ in Oosterzele, hierbij een snede
Steengoed, een knappe kunstroute in Oosterzele die niet mocht zijn | theartcouch.be
“Kunstroute Oosterzele, dit jaar met het thema Steengoed, eenzijdig en zonder overleg met de kunstenaars/curatoren plots door de gemeente werd geannuleerd. Drie dagen voor aanvang, die het voorbije weekend op 1 augustus 2020 zou plaatsvinden. Terwijl veel in openlucht te genieten was, en alles in principe verantwoord zou kunnen verlopen, met voorziene suppoosten op elke locatie, die konden instaan voor het druppelsgewijs én met mondkapje toelaten van de bezoekers.
Het mocht niet zijn. De kunst moest helaas weer eens het onderspit delven. Negen maanden hebben curatoren Nadine Prieels en Luc Barbier samen met Filiep Van Grembergen van de Balegemse bibliotheek aan dit project gewerkt, onvermoeibaar locaties gezocht en kunstenaars geselecteerd, die vaak in situ hebben gewerkt, wat tot een erg mooi en boeiend resultaat heeft geleid. Zij werden bijgestaan door Sabine Oosterlynck van P/ROPS die het performanceprogramma voor de kunstroute uitwerkte en Yerna Van den Driessche die een bondige selectie samenstelde van poëzie langsheen bepaalde locaties.”
En een stuk uit deze brief (Nadine Prieels), van de organisatie aan het stadsbestuur;
1 augustus 2020 – Geachte heer Burgemeester, geachte leden van het schepencollege, 
Vandaag 1 augustus 2020 zou de kunstroute Steengoed plaatsvinden in Oosterzele. Drie dagen voor aanvang kregen we bericht van Filiep Van Grembergen dat de route afgelast werd door het college van burgemeester en schepenen na een spoedvergadering ingevolge de verstrengde, nieuwe federale coronamaatregelen.
Op dat moment was de kunstroute nagenoeg volledig afgewerkt! De betrokkenheid en bezorgdheid van de curatoren en kunstenaars om de veiligheid en gezondheid van de routebezoekers was daarbij bijzonder groot, en veel aandacht werd besteed aan het respecteren van de coronamaatregelen: aanmaningen tot afstand houden en het dragen van mondmaskers, eenrichtingswandelverkeer in de binnenlocaties, ontsmettingsgel op diverse plaatsen, suppoosten die het bezoek van binnenruimtes tot bubbels beperken (er was zelfs een creatief steensysteem uitgedacht), … 
We betreuren dan ook ten zeerste dat wij niet zijn gehoord door het college, wat tot nog meer maatregelen en afspraken had kunnen leiden. 
We begrijpen de bezorgdheid van het college om de volksgezondheid, die noopt tot het inperken van grote manifestaties. De kunstroute is echter in eerste instantie een lokale wandelroute doorheen het ontstressende, mooie Balegemse landschap, die is gekruid met bezienswaardigheden in de vorm van een installatie of kunstwerk. Over een afstand van bijna 10 km en op 21 locaties, waarvan meer dan de helft in open lucht, willen wij dit jaar liefst 32 kunstenaars tonen, en niet de eerste de beste, zo moge blijken uit het feit dat diverse kunstfora nu al aandacht hebben besteed aan de route en dat ook dit weekend nog zullen doen. De ervaring met de vorige edities leerde dat het publiek niet massaal, maar bij mondjesmaat en in groepjes van twee tot vijf, in de tijd gespreid, de locaties aandoet.
Volksgezondheid houdt volgens ons overigens ook de zorg voor het psychische luik van de mens in, een aspect dat ook door de corona-experten bijna dagelijks in de verf wordt gezet. En daar is een kunst-wandel-en-fietsroute, met zijn ontstressende en mensverheffende mogelijkheden, het instrument bij uitstek voor. 
Wij zijn dan ook verbaasd dat het college dit argument niet heeft meegenomen in haar afweging van beslissing, temeer daar Oosterzele tot op vandaag bijzonder goed gespaard is gebleven van corona (één besmetting zonder symptomen) en er ons inziens dus geen reden was voor drastische maatregelen die veel verder gaan dan wat de veiligheidsraad heeft beslist !