’10 minutes of GKO’ #1 Organisatietekening: overzicht Werkgroepen

1ste Aflevering van '10 minutes of GKO': “Vind je weg in de organisatietekening van GKO en de verschillende werkgroepen. Kom meer te weten over de werking van de lerende netwerken Diversiteit & Inclusie en de nieuwe Vuurgroep. Krijg zicht op het proces van de Landschapstekening Kunsten (die op 1 juli digitaal gepubliceerd wordt) en hoe je nog kunt bijdragen aan de Sectorfoto’s en de Agenda 2030."