ZOOM Kunst & Biodiversiteit #2 – hosted by Konnektor & Beesphere

Topic: Kunst en Biodiversiteit #2
Time: May 4, 2021 08:00 PM Brussels

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5087063290

Konnektor is een gelaagd locatie-project in Kerkbrugge-Langerbrugge, een dorp langs de Gentse Kanaalzone op de grens van stad, haven en achterland. Via kunst worden verbindingen gelegd met de hybride ruimtelijke ecologie en de geschiedenis van de voormalige energiecentrale die tot op vandaag een stempel drukt op het landschap en de lokale gemeenschap. Met onderzoeksresidenties in de zomer van 2020 werd de kiem gelegd voor een langlopend, participatief traject van presentaties, interventies, publicaties en ateliers. => https://gentskunstenoverleg.be/wp-content/uploads/2021/04/Konnektor-GKO.pdf

Beesphere is een multidiciplinair project van Reaktor21vzw die op langere termijn wil werken aan de bredere biodiversiteitscrisis met kunstenaars, architecten, ecologen enz. In Gentbrugge hebben zij een eerste pilootproject opgestart rond biodiversiteit en bijen.

Tijdens deze kennisdeling, gefaciliteerd door GKO, willen we vanuit de Gentse Kunstensector ervaringen delen en een toekomstvisie formuleren rond een ecocentrische en (bio)diverse ruimtelijke ordening, met naast oog voor diversiteit ook oog voor de niet menselijke inwoners van de stad. Tijdelijke invullingen zijn nu al ‘broeihaarden’ voor ecologische experimenten zoals Beesphere en Konnektor maar verdienen nadien ook een permanente plaats in het stadsweefsel…