Werkgroep Jongeren & Kinderen in Cultuur #EYC2024 // Working Group Youngsters & Children in Culture #EYC2024

Ben je cultuurwerker in een organisatie die werkt met kinderen en jongeren?
Werk je rond kunst en cultuur binnen een jongerenorganisatie? Ben je jeugdwerker?
Heb je een studentenvereniging? Of ben je student aan een (kunst)academie of volg je creatieve vakken binnen de UGent of een Hogeschool?

Waar: jeugdorganisatie Bijenkorf (Reinaertstraat 101, 9000 Gent het vroegere Safi Safi)
Wanneer: Maandag 10 oktober 2022 van 10 tot 14u

Schrijf je in via deze FORM => https://forms.gle/XfX6fyctQLHrM6VM9

Op de agenda:
– kennismaking jeugdorganisatie Bijenkorf
– wrap up ‘European Youth Capital 2024‘ door Céline De Coninck, coördinator EYC2024 en Jeugddienst Stad Gent
– werktafels + brainstorm / update / voorstel (nieuwe) projecten voor EYC2024 :
Groot Debat, Cyclable, Wilde Mannen Woeste Wijven, Kamerkind, levende GR-route door Gent (ook met Beeldende Kunst), … *

Hopelijk ben je erbij en kunnen we bekijken hoe we kunnen samenwerken om er ook vanuit cultuur een schitterend JONGERENJAAR 2024 van te maken!

* voor filmmakers en organisatoren van filmfestivals en filmvertoningen is er een aparte samenkomst ihkv EYC2024 op 21 oktober tijdens FILM FEST GENT. Alle info hier => https://gentskunstenoverleg.be/agenda/werkgroep-audiovisuele-kunsten-op-film-fest-gent-hoe-ziet-gent-eruit-als-filmstad-voor-een-jong-publiek-en-met-jonge-makers/

 

(read English below)

Are you a cultural worker in an organisation working with children and youngsters?
Do you work with arts and culture within a youth organisation?
Do you have a student association? Or are you a student at an (art) academy or are you following creative courses in higher education? …

Where: youth organisation Bijenkorf (Reinaertstraat 101, 9000 Ghent the former Safi Safi)
When: Monday 10 October 2022 from 10 a.m. to 2 p.m.

Sign up through this FORM => https://forms.gle/XfX6fyctQLHrM6VM9

On the schedule:
– introduction to youth organisation Bijenkorf
– wrap-up ‘European Youth Capital 2024’ by Céline De Coninck, coordinator EYC2024 and Youth Service of the City of Ghent
– working tables + brainstorm / update / proposal (new) projects for EYC2024: Great Debate, Cyclable, Wild Men Wild Wives, Chamber Child, living GR route through Ghent (also with Visual Arts), …*

Hopefully, you’ll be there and we’ll be able to have a look at how we can work together to make YOUTH YEAR 2024 a spectacular year, also from a cultural perspective!

* for film makers and organisers of film festivals and screenings, there will be a separate meeting in the framework of EYC2024 on the 21st of October during FILM FEST GENT. All info here => https://gentskunstenoverleg.be/agenda/werkgroep-audiovisuele-kunsten-op-film-fest-gent-hoe-ziet-gent-eruit-als-filmstad-voor-een-jong-publiek-en-met-jonge-makers/